AktualityHorizontal line

Závěr školního roku 2018/2019

14.8.2019

Fotogalerii naleznete zde.

Nahoru

Horizontal line

Pasování deváťáků 2019

14.8.2019

Fotogalerii naleznete zde.

Nahoru

Horizontal line

Školní klub 2019/2020

10.7.2019

Školní klub je určen pro žáky 2. stupně, popřípadě pro žáky, kteří nenavštěvují školní družinu.

Předběžné návrhy sekcí školního klubu ve školním roce 2019/2020

  1. Sportovní a pohybové hry
  2. Florbal
  3. Zajímavé úkoly z matematiky pro 9. ročník
  4. Zajímavé úkoly z českého jazyka pro 9. ročník
  5. Stolní a deskové hry
  6. Novinář – tvorba školního časopisu
  7. Keramický kroužek pro 3. a 4. ročník
  8. Přírodovědný kroužek
  9. Filmový kroužek

Nahoru

Horizontal line

Vyhlášení volných dnů ředitelem školy

18.6.2019

Ředitel školy vyhlásil podle § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, volné dny od 24. 6. do 28. 6. 2019

Volné dny byly vyhlášeny z provozních důvodů – oprava elektroinstalace.

Nahoru

Horizontal line

Vaše veličenstvo kniha

4.6.2019

V letošním jubilejním 15. ročníku literárně-výtvarné soutěže, jehož pořadatelem je EkoCentrum Brno, jsme získali ocenění za výtvarný počin. Zúčastnili jsme se s knihou "Ptáci" z recyklovaného materiálu, kterou vyráběly děti ze ŠD. Soutěž měla velkou konkurenci, přihlášeno bylo 98 prací z celé České republiky. O to více nás těší, že naši práci ocenila porota 1.místem v kategorii kolektivů.

Fotogalerii naleznete zde.

Nahoru

Horizontal line

Bioskop 9.r. - zkameněliny

3.6.2019

Dne 29. 5. 2019 jsme navštívili Boiskop na Masarykově univerzitě v Brně. Tentokrát byl program zaměřen na zkameněliny. Jako první s námi studenti univerzity zopakovali vývoj planety Země. Potom jsme například zjistili, jací živočichové žili v které době, zkusili jsme si výplavy malých sedimentů a pak jsme zkoumali schránky měkkýšů pod mikroskopem a rozeznávali je. Dále jsme skládali kostru tlapy medvěda nebo jsme určovali živočicha podle kostry. Na závěr jsme se dozvěděli základní informace o fosilních palivech a o jejich získávání. Program byl zajímavý a moc se nám líbil.

Julie Očenášková, Matěj Osička, 9. ročník

Fotogalerii naleznete zde.

Nahoru

Horizontal line

Soutěž ve stavění objektů ze stavebnic - 1.st. - 26. 3. 2019

2.6.2019

Fotogalerii naleznete zde.

Nahoru

Horizontal line

Atletické přebory 2019

2.6.2019

Ve dnech 27. – 28. května se konal ve městě Lanžhot 14. ročník Atletických přeborů Podluží. Soutěž je určena pro žáky základních škol z oblasti regionu Podluží – Hrušky, Lanžhot, Lužice, Mikulčice, Moravská Nová Ves, Moravský Žižkov, Prušánky, Tvrdonice. V pondělí proběhly závody pro I. stupeň, kde naši školu reprezentovalo 17 žáků a žákyň. Mezi nejúspěšnější patřila Lada Hromková z 5. třídy, která získala stříbrnou medaili za skok do dálky a bronzovou za 60 m sprint. Bronzovou medaili také získala žákyně 4. třídy Karolína Freibergová za 60 m sprint. Šimon Pancl skončil ve finálovém rozběhu na bramborové čtvrté příčce a stejně tak David Dvořák ve skoku do dálky, kde jen několik centimetrů ho dělilo od třetího místa. Všichni závodníci podali výkony na hranici svých současných možností a dobře reprezentovali naši základní školu. Úterní závody II. stupně byly pro nepříznivé počasí zrušeny bez náhradního termínu.

Jaroslav Paul

Fotogalerii naleznete zde.

Nahoru

Horizontal line

Bioskop 7. ročník

2.6.2019

Dne 16. 5. 2019 se žáci 7. ročníku zúčastnili výukového programu na Masarykově univerzitě v Brně. Program byl zaměřen na nahosemenné rostliny. Dělali jsme preparáty z jehlic a zkoumali je pod mikroskopem. Dále jsme vyráběli destilát z jehlic borovice. Program se nám velice líbil a chtěli bychom se zúčastnit výukových programů i v příštím školním roce.

A. Palajová, L. Slámová, 7.r.

Fotogalerii naleznete zde.

Nahoru

Horizontal line

Návštěva u hasičů

29.5.2019

V pondělí 20. 5. 2019 žáci 1. a 2. ročníku navštívili hasičskou zbrojnici. Dozvěděli se zajímavé informace o práci dobrovolných hasičů, prohlédli si vybavení zbrojnice a hasičská vozidla. Děkujeme panu Bronislavu Valovi za to, že si na nás udělal čas a zhostil se role průvodce.

Mgr. D. Řehánková

Fotogalerii naleznete zde.

Nahoru

Horizontal line

Velký čtyřdenní výlet 2. stupně - Kácov 2019

21.5.2019

Fotogalerii naleznete zde.

Nahoru

Horizontal line

Sběr pomerančové kůry

21.5.2019

I letošním školním roce jsme na naší škole sbírali pomerančovou kůru, kterou pravidelně již několik let odesíláme do nákupny léčivých rostlin Strážnice. Celkem jsme nasbírali 29 kg suché pomerančové kůry. Mezi nejlepší patří tito žáci:

Zugar Adam, Tománková Tereza, Valášek Tomáš, Toušek Viktor, Osičková Bára, Konečná Kateřina

Nahoru

Horizontal line

Beseda o drogách

19.5.2019

Dne 9. 5. 2019 proběhla ve škole beseda o drogách. Přišli do třídy tři muži a jeden z nich byl před 11 lety závislý na pervitinu. Vyprávěl nám o jeho životě, jaký byl těžký a jak bojoval s drogami. Mámu a tátu ztratil jako dítě a tak jeho jediný vzor byl bratr závislý na drogách a nezávislá sestra. Rozhodl se jít ve stopách svého bratra a tak spolu vařili. Bez drog nemohl žít, šel i do vězení, ale stále byl závislý. Snažil se zbavit závislosti, a proto šel do terapeutické komunity. Bylo to těžké, ale povedlo se, nyní už po pervitinu ani nesáhne. Příběh nás dovedl k zamyšlení, jak jsou drogy špatné a nebezpečné.

Samuel Tetur, 9. ročník

Ve čtvrtek 9. 5. 2019 se pro žáky 8. a 9. ročníku konala přednáška o drogách. Přijeli tři pánové, Jeden z nich byl 11 let závislý na pervitinu, pán z terapeutické komunity Grunt Březnice a pán z obecně prospěšné společnosti Světýlko, která besedy organizuje. Člověk, který byl kdysi závislý, nám vyprávěl svůj příběh. Na drogách byl 11 let a rozhodl se léčit. Už 11 let drogy neužívá. Má desetiletého syna. Byla o něm napsaná i kniha. Beseda se nám líbila.

Martin Rybar, Lucie Frisová, Marie Konečná.

Nahoru

Horizontal line

Velikonoční tvoření

13.5.2019

V rámci projektu Naše škola II. proběhlo před Velikonocemi ve třetí třídě zajímavé aranžérské dopoledne. Děti se za pomoci odborníka z praxe naučily, jak vázat slavnostní velikonoční vazbu a povykládaly si o Velikonocích. Nakonec si každý odnesl domů krásnou velikonoční vazbu, kterou si vytvořil.

Fotogalerii naleznete zde.

Nahoru

Horizontal line

Plavání 2019

13.5.2019

Žáci a žákyně z 2. a 3. ročníku se i tento školní rok zúčastnili plaveckého výcvikového plavání v Břeclavi. Všechny děti se naučily plavat různé plavecké styly: kraul, prsa i znak. Každý dostal svůj diplom - “Mokré vysvědčení”. Všem se nám na plavání líbilo.

Fotogalerii naleznete zde.

Nahoru

Horizontal line

Návštěva u chovatele

13.5.2019

V rámci projektu Naše škola II., navštívily děti 3. ročníku chovatelku zakrslých králíčků v Kosticích. Spolu se svou třídní vyučující si nachystaly každý otázky, na které se chtěly zeptat. Dozvěděly se mnohé o chovu těchto zvířátek. Vše jim bude pomáhat k tomu, aby se o svého nového třídního zvířecího kamaráda, který jim zanedlouho přibyde, dobře staraly.

Fotogalerii naleznete zde.

Nahoru

Horizontal line

Požární poplach

30.4.2019

V pátek 26. 4. 2019 proběhl na naší škole cvičný požární poplach. Tentokrát k nám přijeli hasiči z Velkých Bílovic. Proběhlo nejen cvičné suché hašení, ale také záchrana z "hořícího objektu". Děti z 1. stupně si poté mohly vyzkoušet záchranu na nosítkách, prohlédnout vybavení hasičského auta i záchranářské vybavení. Bylo to hezké a poučné zpestření výuky. Žáci prvního stupně také navštíví místní hasiče a hasičskou zbrojnici v Moravském Žižkově, aby se tak lépe seznámili s jejich nelehkou, ale záslužnou prací. Děkujeme tímto žižkovským i bílovickým hasičům za ukázky jejich práce.

Fotogalerii naleznete zde.

Nahoru

Horizontal line

Třídní schůzky – duben 2019

23.4.2019

Ve středu 24. 4. 2019 proběhnou na naší škole třídní schůzky.

Od 16.00 hodin na 1. stupni.

Od 16. 30 hod. na 2. stupni.

Nahoru

Horizontal line

Zápis žáků na školní rok 2019/2020

21.4.2019

Ve středu 17. 4. 2019 proběhl na naší škole zápis do prvního ročníku. Sešlo se celkem 19 dětí, což je krásné. Jsme rádi, že je zájem o naši školu. Nejdříve budoucí školáky přivítala paní učitelka, poté mohly děti zhlédnout krátký program, který pro ně připravili jejich budoucí spolužáci. Následovalo plnění různých úkolů, které k zápisu na naší škole již tradičně patří. Za odměnu děti dostaly koláče a malé dárečky. Letošní zápis se nesl v duchu pohádky Mach a Šebestová.

Fotogalerii naleznete zde.

Nahoru

Horizontal line

Velikonoční hra

21.4.2019

V úterý 16. 4. 2019 se žáci naší školy zúčastnili představení, které k oslavě Velikonoc nacvičila paní katechetka s dětmi, které navštěvují náboženství. Důstojnost a význam celé akce také podtrhlo uvedení hry v místním kostele. Patří velké poděkování za tak krásnou akci, která přispěla k oslavě svátečních dnů.

Fotogalerii naleznete zde.

Nahoru

Horizontal line

Pasování malých čtenářů

27.3.2019

V úterý 19. 3. 2019 proběhla v obecní knihovně akce s názvem Pasování malých čtenářů. Žáci 3. ročníku byli pasováni na rytíře Čtenářského řádu a kromě řádu, diplomu a malé sladkosti dostali také roční členství zdarma.

Fotogalerii naleznete zde.

Nahoru

Horizontal line

Recitační soutěž 2019

24.3.2019

V pondělí 11. března proběhla na naší škole již tradiční recitační soutěž. Zúčastnili se jí žáci 1. -5. ročníku. V prostorách školní družiny jsme strávili hodinu plnou pěkných básniček. Všichni soutěžící se snažili a pěkně přednášeli. Pro porotu pak bylo jako vždy těžké vybrat ty nejlepší.

V první kategorii soutěžili mezi sebou žáci I. třídy. Umístili se takto:
1.místo – Bartošová Elena
2.místo – Vrabcová Helena
3.místo – Jilková Klára

Ve druhé kategorii, což byli žáci II. a III. třídy, bylo pořadí takové:
1.místo – Tetur David
2.místo – Karolína Emilly McLeod
3.místo – Osičková Bára

Ve třetí kategorii měřili síly ti nejstarší – žáci IV. a V. třídy. Umístění bylo takové:
1.místo – Michalica Václav
2.místo – Konečný Lukáš
3.místo – Bartoš Pavel

Všem soutěžícím děkujeme za pěkný zážitek a těšíme se, že se příští rok zase setkáme při dalším ročníku naší recitační soutěže.

Fotogalerii naleznete zde.

Nahoru

Horizontal line

Lužická laťka 2019

24.3.2019

Ve čtvrtek 21. března se naše škola poprvé zúčastnila soutěže ve skoku vysokém v Lužicích. Na soutěž s názvem Lužická laťka se přihlásilo šest škol z obcí Regionu Podluží. Soutěž byla určena pro kategorie dívky a chlapci od třetí až po devátou třídu. Viktor Toušek a Tomáš Imrich z 6. třídy shodně přeskočili laťku ve výšce 115 cm, Vanesa Flachsová pokořila výšku 125 cm a Patrik Zugar krásných 145 cm, oba z deváté třídy. Ve stejné kategorii se na krásném třetím místě umístil výkonem 155 cm Matěj Osička. Vítězem mezi chlapci sedmých tříd se stal fenomenálním skokem 160 cm a celkově druhým nejlepším na soutěži Jan Přibyla.

Fotogalerii naleznete zde.

Nahoru

Horizontal line

Návštěva Planetária v Brně

19.3.2019

Planetárium Brno

Dne 5. března 2019 se žáci 5. – 9. třídy zúčastnili výukového programu v Planetáriu v Brně. V první části jsme se dozvěděli zajímavosti o hvězdách a souhvězdích. V druhé části jsme letěli vesmírnou lodí na Mars. Taky nám pustili film. Všem se to moc líbilo.

(7. třída)


Cesta na Mars

Dne 5. února jsme se vydali do Planetária v Brně. Jeli jsme dvoupatrovým autobusem a náramně jsme si to užili. Netrvalo dlouho a byli jsme na místě. Venku byl chlad a mráz, a proto se všichni těšili do interiéru planetária, aby se zahřáli. Chvíli jsme čekali, než začne film. Než film začal, tak jsme si posedali na velmi pohodlná křesla a poslouchali jsme nejdříve přednášku o hvězdách a souhvězdích. Potom nám pustili film o cestě na Mars, který byl velmi naučný a pěkný. Když film skončil, tak se v sálu rozsvítilo a vyšli jsme z planetária domů. Celý program byl odehráván ve 3D.

(Samuel Tetur, 9. třída)


Fotogalerii naleznete zde.

Nahoru

Horizontal line

Nová poštovní schránka

18.3.2019

Budovu školy zdobí od ledna nová poštovní schránka. Věříme, že do ní budou chodit jen dobré zprávy:).

Nahoru

Horizontal line

Školní turnaj dívek v přehazované - II. stupeň

14.3.2019

Výsledkovou listinu naleznete zde.

Nahoru

Horizontal line

Přednáška cestovatele T. Kubeše

7.2.2019

Dne 4. února 2019 proběhla na naší škole přednáška Tomáše Kubeše. Část určená pro 1. stupeň byla zaměřena na lidové zvyky na venkově, druhá část určená 2. stupni vypravovala o zemích na východě – o Moldávii a Ukrajině. Zajímavé byly ukázky z Černobylu, který postihla radioaktivní katastrofa.

Přednáška se nám líbila, dozvěděli jsme se spoustu nových zajímavých věcí.

Vstupné bylo uhrazeno ze sponzorských darů škole.

Fotogalerii naleznete zde.

Nahoru

Horizontal line

Výtvarná soutěž – Komunitní centrum pro válečné veterány Brno

6.2.2019

V rámci oslav 100 let naší republiky se žáci druhého stupně a V. třídy zapojili do výtvarné soutěže, kterou uspořádalo Komunitní centrum pro válečné veterány Brno. Cílem bylo zachytit naše legionáře a jejich boj za republiku. Soutěže se zúčastnilo přibližně sto prací žáků z celého regionu a z naší školy se na hezkém 3. místě umístil Tadeáš Tomšej. V úzkém finále byli kromě Tadeáše další 4 naši žáci a to Jakub Bůšek, Viktor Toušek, Karolína Čemanová a Julie Galová.

Všem blahopřejeme a děkujeme i ostatním žákům, kteří se zúčastnili.

Fotogalerii naleznete zde.

Nahoru

Horizontal line

Okresní kolo Olympiády českého jazyka

4.2.2019

V pondělí 28. 1. 2019 se v Břeclavi uskutečnilo okresní kolo Olympiády českého jazyka. Naši školu reprezentovala žákyně 9. ročníku J. Očenášková. I když to vypadalo, že ani neodcestujeme, jelikož byla sněhová kalamita, nakonec vše dobře dopadlo a naše žákyně se umístila na krásném 12. místě z 25 oceněných. Blahopřejeme!

Výsledkovou listinu naleznete zde.

Nahoru

Horizontal line

Bioskop Brno – 6. ročník

20.1.2019

Dne 4. 1. 2019 jsme se zúčastnili výukového programu na Masarykově univerzitě v Brně. Seznámili nás s programem, který souvisel s pozorováním buněk. Na začátku jsme měli pojmenovat části buňky a dostali jsme pracovní listy. Pozorovali jsme pod mikroskopem stěry z úst, mech a pokožku cibule. Dále jsme do kádinky s vodou nasypali modrou skalici, vyrostly modré tyčinky, které vypadaly jako krápníky.

Výukový program se mi velice líbil a přál bych si takového výukové programu ještě někdy zúčastnit.

Martin Veverka, 6. ročník

Fotogalerii naleznete zde.

Nahoru

Horizontal line

Němčičky 2019

11.1.2019

Ve dnech 3. a 4. ledna se žáci prvního stupně naší základní školy zúčastnili již podruhé za sebou lyžařského výcviku v Němčičkách. Celkem 42 žáků z prvního až pátého ročníku si tak trochu prodloužilo vánoční prázdniny o lyžování na zasněženém svahu v mrazivém počasí. První den ve čtvrtek nám padaly z oblohy krásné bílé vločky, které jen dotvářely zážitek z lyžování a pohybu na čerstvém vzduchu. Žáci byli na začátku kurzu rozděleni do několika skupin podle obratnosti na lyžích, a pak již tři hodiny každý den zdokonalovali své schopnosti pod vedením zkušených instruktorů. Všem se kurz líbil a budeme se těšit na další, který bude třídenní, tentokráte již v prosinci.

Fotogalerii naleznete zde.

Nahoru

Horizontal line

Den válečných veteránů 2018

6.1.2019

I letos jsme si v rozhlasovém vysílání připomněli Den válečných veteránů, který je v České republice poměrně novým svátkem. Zatímco v jiných zemích se slaví takřka celé století, je v ČR významným dnem od roku 2001. Slaví se vždy 11. listopadu a jeho symbolem je květ vlčího máku.

Jak svátek samotný, tak vlčí máky mají svůj původ v 1. světové válce. Symbolem Dne válečných veteránů se staly vlčí máky i díky básni Ve flanderských polích Johna McCra. Lidé si je připínají na oblečení, aby si připomněli památku těch, kteří bojovali v 1. a 2. světové válce, nebo se v současnosti účastnili vojenských misí.

Žáci i učitelé měli možnost zakoupit si květ vlčího máku s českou trikolorou – symbol veteránů a míru a připnout si jej na klopu, a tak uctít památku padlých. Vybranou částku jsme zaslali nadačnímu fondu REGI Base I. Ten byl založen v roce 2011 na pomoc zraněným novodobým válečným veteránům, později se rozšířil o pomoc hasičům a policistům. V současnosti nadační fond pomáhá všem, kteří za nás sloužili, tz. bývalým vojákům, policistům, hasičům, zaměstnancům celní nebo vězeňské správy, pokud jejich služební poměr trval minimálně 3 roky a jejich rodinným příslušníkům.

Nahoru

Horizontal line

Zpívání u vánočního stromu školy

6.1.2019

V pátek 21. 12. 2018, poslední den před vánočními prázdninami, jsme se všichni společně sešli před školou a zazpívali si vánoční koledy. Každá třída dostala díky sponzorům šek v hodnotě 500,- Kč, za který si budou moci žáci sami se svými třídními učiteli vybrat, co si za něj do třídy pořídí, nebo jak ho utratí.

Fotogalerii naleznete zde.

Nahoru

Horizontal line

Tříkrálová sbírka

3.1.2019

Žáci naší školy se budou aktivně podílet - viz plakát.

Nahoru

Horizontal line

Vánoční dílny 2018

20.12.2018

Ve čtvrtek 20. 12. 2018 proběhly na naší škole tradiční vánoční dílny. Žáci prožili krásné předvánoční dopoledne, vytvořili vkusné výrobky, které si nejen odnesli někteří domů, ale budou i reprezentovat školu na tradičním vánočním jarmarku v Moravském Žižkově v sobotu 22. 12. 2018.

Fotogalerii naleznete zde.

Nahoru

Horizontal line

Školní kolo ve šplhu - výsledky

20.12.2018

Fotogalerii naleznete zde.

Výsledkovou listinu naleznete zde.

Nahoru

Horizontal line

Výtvarná soutěž

18.12.2018

Naši žáci se letos zúčastnili okresní soutěže Malujeme a tvoříme betlémy. V konkurenci jsme se neztratili a umístili jsme se v 5. kategorii a také jsme získali Zvláštní cenu poroty. Prostorová práce žáků školní družiny pak bude základem velkého školního betlému, který budeme postupně tvořit a doplňovat každý rok. Blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy jak žákům, tak vyučujícím, kteří s dětmi tvořili..

Výsledkovou listinu naleznete zde.

Fotogalerii naleznete zde.

Nahoru

Horizontal line

Vida Brno 2018

18.12.2018

Žáci 1. stupně navštívili v úterý 11. prosince 2018 vědecko-zábavní centrum VIDA v Brně. Na úvod viděli napínavý 3D film Pidiobři o životě malých zvířat – křečka a čipmanka. Skvělá byla science show o zvuku – viděli, slyšeli a také se zapojili do různých pokusů se zvukem (vznik, výška, délka, síla zvuku, jeho šíření v různých prostředích, frekvence…). Poté si mohli projít celou expozici a vyzkoušet si různé pokusy týkající se přírody, lidského těla, zábavné fyziky. Na závěr si nakoupili drobnosti na památku. Podle reakcí dětí se všem VIDA velmi líbila.

Fotogalerii naleznete zde.

Nahoru

Horizontal line

Vánoce s pohádkou

11.12.2018

V sobotu 8. 12. 2018 proběhla v sále kulturního domu vánoční besídka školy s názvem Vánoce s pohádkou. Přeplněný sál tleskal výkonům malých herců a hereček, zpěvákům, tanečníkům, andílkům a čertům, prostě všem, protože program se opravdu povedl. Je to znát i z ohlasů, které nám přišly. Cituji:

Překrásné vánoční odpoledne! Děti byly moc šikovné, pochvala patří také učitelům a všem těm, kteří se podíleli na ozvučení, výrobě kulis atd.

Besídka byla krásná, velmi cením snahu učitelů a děti

Nejlepší byla závěrečná píseň

S radostí chceme poděkovat za včerejší prima večer! Byl to skvělý zážitek plný zábavy, dobré nálady a elánu! Děkujeme všem, kdo se podíleli na organizaci a realizací této skvělé akcí za trpělivost, čas, snahu-byl to super zážitek! Jednička s hvězdičkou!

Děkuji za dnešní krásné adventní odpoledne s Vaší školou. Všichni jste byli úžasní. Vánoční besídky navštěvuji moc ráda, vždy potěší na duši a jsou mi inspirací k další práci. Všem přeji příjemný adventní čas a prožití Vánočních svátků ve spokojenosti.

V průběhu prosince uveřejníme odkaz ke stažení celé besídky.

Fotogalerii naleznete zde.

Nahoru

Horizontal line

Mikuláš ve škole…

6.12.2018

Stalo se již tradicí, že nás ve škole 6. 12. navštěvuje sv. Mikuláš se svojí družinou. Nebylo tomu jinak ani letos. Ti nejmenší se i trochu báli, ale čerty jsme do třídy nepustili, byli za dveřmi. K těm starším již mohli a nejednoho označili svým černým znamením. Každý žák školy byl odměněn malou sladkostí. Akce se opět vydařila a patří již do tradičních, které naše škola pořádá. Deváťákům děkujeme za organizaci a krásné masky.

Fotogalerii naleznete zde.

Nahoru

Horizontal line

Výtvarná soutěž Z pohádky do pohádky

29.11.2018

Výtvarná soutěž Z pohádky do pohádky

Fotogalerii naleznete zde.

Nahoru

Horizontal line

Okresní kolo soutěže Bible a my

29.11.2018

Ve středu 28. 11. 2018 proběhlo okresní kolo soutěže Bible a my. Naši žáci se v silné konkurenci neztratili, přímo naopak. Obsadili téměř všechna přední umístění. Blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.


T. Maršálková, 7. r. – 2. místo
T. Fabičovicová, 4. r. – 3. místo
P. Bartoš, 5. r. – 4. místo
K. Lašková, 7. r. – 7. Místo

Nahoru

Horizontal line

ČEPS CUP

20.11.2018

Florbalové družstvo mladších žáků naší základní školy obsadilo krásné třetí místo na okresním turnaji ČEPS CUP, který se odehrál v pátek 16. listopadu v Mikulově. Družstvo ve složení Patrik Bango, Lukáš Konečný, Marcel Konečný, Matouš Konečný, František Tetur, Adam Zugar, Filip Šťastný, David Dvořák a kapitán Tobiáš Vurbs nejdříve prohráli s pozdějším vítězem ZŠ Brumovice 2:4, s druhým týmem Slovácká Břeclav 2:5 a následně po menších přeskupeních v sestavě již s výbornou obranou jsme remizovali se ZŠ Valtická Mikulov 1:1, v důležitém utkání jsme přehráli v poměru 3:1 domácí Hrancl a v posledním utkání nám stačila remíza 1:1 s Lovci k udržení třetí příčky. Nejlepším střelcem našeho družstva byl Tobiáš Vurbs.

Jaroslav Paul

Nahoru

Horizontal line

Přednáška MUDr. Radima Uzla CSc. v Břeclavi

19.11.2018

Dne 14. 11. 2018 se žáci 8. a 9. ročníku zúčastnili přednášky MUDr. R. Uzla CSc. v kině Koruna v Břeclavi na téma „ Sexuální a reprodukční zdraví, plánované rodičovství“. MUDr. Radim Uzel CSc. v této přednášce hovořil o sexuální výchově jako přirozené součásti života, ale poukazoval i na možné nebezpečí, například nechtěné těhotenství, pohlavně přenosné nemoci včetně AIDS, zdůraznil význam antikoncepce. Rovněž seznámil posluchače s otázkami jako např. vztah k sexuálním menšinám, prevencí sexuální kriminalistiky a násilí včetně zneužívání nezletilých. Přednášku žáci hodnotili velice kladně, byla pro ně přínosná.

Ing. M. Kosová

Nahoru

Horizontal line

Ekocentrum Hodonín

23.10.2018

Dne 27. 9. 2018 navštívili žáci 3. ročníku Ekocentrum Hodonín. Plnili jsme různé přírodovědné a ekologické úkoly týkající se ročních období a zazpívali jsme si i u klavíru. Také jsme si prohlédli různá zvířata- krajtu, králíky, myši, ryby, chameleona i andulky. Závěrem jsme krmili pečivem dvě kůzlátka. Dětem se ekologický výukový program velmi líbil.
Mgr. Miriam Šilhanová a Ĺubica Lekavá

Fotogalerii naleznete zde.

Nahoru

Horizontal line

Lednice – projekt Rozhledny

23.10.2018

Dne 5. 10. 2018 jsme jeli autobusem do Lednice na minaret. Šli jsme zámeckou zahradou a kochali jsme se krásnou přírodou. Cestou jsme vyfotili spoustu fotek. Cesta byla dlouhá a náročná. Rozhledna měřila 60m a měla 302 schodů. Bylo náročné všechny schody vyjít, ale stálo za to vidět krásu Lednicko – valtického areálu. Všem se výlet líbil a těšíme se, až pojedeme na další rozhlednu.
8. ročník

Fotogalerii naleznete zde.

Nahoru

Horizontal line

Den přírodních věd pro školy 10. a 11. října 2018

22.10.2018

Den přírodních věd pro školy 10. a 11. října 2018

Fotogalerii naleznete zde.

Nahoru

Horizontal line

Běh Boba Zháňala 2018

11.10.2018

Ve středu 10. října se naše škola zúčastnila XX. ročníku štafetového běhu o pohár Boba Zháňala. Tentokráte sice Bob Zháňal nemohl osobně ze zdravotních důvodu přijet, ale jako host se opět zúčastnila a závod odstartovala atletka Kateřina Hálová. Naše družstvo ve složení David Veverka, Jáchym Gal, Jáchym Tetur, Šimon Pancl, Natálie Tomšejová, Denis Čeman, Sabrina Guzun, Sofie Petrášová, Matyáš Toman, Ivan Privitzer, Marcel Konečný, Karolína Freibergerová, Patrik Bango, František Tetur, Vilém Toušek, Emma Pancl, Tobiáš Vurbs, Nela Straková, Lada Hromková, David Dvořák a naši důležití náhradníci obsadili celkové šesté místo s časem přesných 11 minut. Oproti minulému roku je to zlepšení o jednu příčku a především zlepšení času o 52 sekund. Zvítězilo družstvo z Lanžhota.

Bc. J. Paul

Fotogalerii naleznete zde.

Nahoru

Horizontal line

Edookit

7.10.2018

Vážení rodiče, od školního roku 2018/19 přešla naše škola k informačnímu systému Edookit, v rámci kterého používáme elektronické žákovské knížky.

V těchto dnech dostanete na váš e-mail informace pro nastavení přístupu do elektronické žákovské knížky. Po jeho nastavení můžete začít systém ihned využívat. Prostřednictvím tohoto informačního systému budete informováni nejenom o aktuální klasifikaci, ale i o všech školních aktivitách svých dětí, včetně komunikace s učiteli i dalšími rodiči. Vy i žáci tak budete mít informace o všem podstatném. Informační systém EDOOKIT je možné využívat i prostřednictvím mobilní aplikace pro Android i iOS v chytrých telefonech.

Žákovská knížka

Docházka

Rodiče mohou zameškané hodiny snadno omluvit.

Hodnocení

Okamžitě po zveřejnění vidí rodiče nejen známky či slovní hodnocení dítěte, ale také to, za co konkrétně je dostalo.

Komunikace

Systém vnitřních zpráv umožňuje snadnou a zdokumentovanou komunikaci mezi rodiči, učiteli a vedením školy.

Dostupnost

Do elektronické žákovské knížky se dostanete všude tam, kde je k dispozici internet, funguje i jako mobilní aplikace.

Přístup

Do žákovské knížky má přístup jak rodič, tak žák, každý ovšem pod svým přístupovým heslem, aby se předešlo nedorozuměním například při omlouvání absencí. Odkaz je umístěn i na webových stránkách školy.

Odkaz na video Edookit

https://www.youtube.com/watch?v=45Yqh3yGQL0.

Nahoru

Horizontal line

Přednáška o plazech

7.10.2018

Ve čtvrtek 27. 9. 2018 se v naší škole uskutečnila přednáška o plazech. Vždycky dvě třídy z celé školy se shromáždily v 8. třídě, kde přednáška probíhala. Na ukázku nám pán přinesl dva hady, sklípkana, štíra a chameleóna. Dozvěděli jsme se, kde a jak žijí a jakou si shánějí potravu. Všem se to moc líbilo a myslíme si, že to mělo velký úspěch. Nakonec jsme si mohli sáhnout na hady i chameleóna.

Kristýna Lašková a Jana Bartošová ze 7. ročníku

Fotogalerii naleznete zde.

Nahoru

Horizontal line

Podzimní tvoření

26.9.2018

V úterý 25. září 2018 se pro žáky 1. stupně uskutečnilo Podzimní tvoření. 34 dětí vyrábělo z různých přírodních materiálů nápadité strašáky. Letos vznikali nejen z dýní, ale také z brambor či cibule. Nejmenším přišlo pomáhat několik rodičů a nechyběli ani patroni prvňáčků – žáci. 9. ročníku. Hotoví strašáci nyní zdobí prostranství před školou.

Fotogalerii naleznete zde.

Nahoru

Horizontal line

Třídní schůzky

24.9.2018

Vážení rodiče,

ve středu 3. 10. 2018 proběhnou na naší škole třídní schůzky.

První stupeň od 16.00 hodin – mimo 1. ročník, který bude začínat již v 15.30 hod. besedou s Mgr. Vašákovou na téma – Prvňáčci a domácí příprava.

Druhý stupeň od 16. 30 hodin.

Nahoru

Horizontal line

Podzimní tvoření

20.9.2018

V úterý 25. září proběhne na naší škole Podzimní tvoření z přírodních materiálů. Letos nahradí naše tradiční Dýňobraní, protože většina dýní letos dozrála už dříve. Pokud ještě někdo dýni má, a chtěl by si ji nazdobit, tak si ji samozřejmě může přinést. Jinak si můžete připravit vše, co příroda dá – brambory, kaštany, šípky, větvičky, různé trávy, menší ozdobné dýně, větvičky ze stromů, cibule, patisony, cukety, špejle…….Nezapomeňte také, pokud budete potřebovat, nůž (přinést zabalený a v sáčku), nůžky, vrtáček (na kaštany), lepidlo,…..

Sraz u školy je ve 13.30 hod.

Nahoru

Horizontal line

Rekonstrukce 1. etapa

16.9.2018

O době letních prázdnin proběhla první etapa opravy zastaralé elektroinstalace budovy školy. Na řadu přišla školní družina, učebna výpočetní techniky, třídy a kabinety 2. stupně, kancelář účetní, třída 5. ročníku a chodby 2. a 3. nadpodlaží. Díky tomu, že jsme skončili dříve a objednaná firma dodržela termíny realizace, mohla škola otevřít své brány 3. 9. 2018. Velké poděkování patří obecnímu úřadu za to, jak spravuje budovu školy a vychází vstříc požadavkům. Také nemalé poděkování patří provozním zaměstnancům – paní školnici a paním uklízečkám, že vše zvládli uklidit. Nebylo to opravdu lehké. Nyní se již ale můžeme pochlubit třídami s moderním osvětlením, třídy jsou vymalovány a učebna výpočetní techniky má všechny nové rozvody i moderní obvodovou lištu pro snadnější zapojení počítačů. Příští prázdniny nás čeká náročnější, druhá etapa, kdy se přidají ještě prostory suterénu, školní výdejny obědů, ředitelna a samozřejmě celý nižší stupeň a chodby. Určitě budeme čerpat 5 dnů ředitelského volna, jak tomu bylo i letos a možná skončíme ještě o něco dříve z důvodu náročnosti celé akce, ale o tom bych vás informoval později, podle situace. Ve fotogalerii si můžete prohlédnout, jak to u nás vypadalo o prázdninách, a jak nyní.

Mgr. Miloslav Sova, řš

Fotogalerii naleznete zde.

Nahoru

Horizontal line

Školní dvůr

13.9.2018

Čas velkých přestávek mohou žáci trávit na školním dvoře, kde si i zasportují na workoutu. Stále krásné počasí také přeje výuce v pergole, kterou využívají jak 1. tak i 2. stupeň. Pravidelně se také o velké přestávce staráme o naše zvířecí kamarády – králíky.

Fotogalerii naleznete zde.

Nahoru

Horizontal line

Oznámení

13.9.2018

Vážení rodiče,

z důvodu školení celého pedagogického sboru bude výuka ve středu 19. 9. 2018 ukončena na 1. stupni v 11.40 hod. na 2. stupni ve 12.35 hod.

Náboženství budou mít pouze žáci 1. a 2. ročníku. Ostatním odpadá.

Děkujeme za pochopení!

Mgr. Miloslav Sova, řš

Nahoru

Horizontal line

Zahájení školního roku 2018/2019

6.9.2018

V pondělí 3. 9. 2018 jsme všichni společně před školou zahájili školní rok 2018/2019. I když celou noc pršelo, počasí se nakonec umoudřilo, a tak jsme nemuseli přesouvat slavnostní zahájení do budovy. Celkem bude tento školní rok navštěvovat školu 129 dětí, což je o jednoho méně než minulý rok. Některé děti odešly, přestěhovaly se, jiné k nám zase přišly. Jsme moc rádi, že si naši školu vybraly a věříme, že se jim zde bude líbit. Čtrnáct prvňáčku přišlo již s novými taškami na zádech, těšili se na svůj první velký školní den určitě nejvíce. Přejeme jim první rok krásných, nezapomenutelných zážitků. Deváťáci nad nimi opět přebrali patronát a zároveň započali svůj poslední rok u nás. Ať se nám všem daří!

Fotogalerii naleznete zde.

Nahoru

Horizontal line

Náboženství 2018/2019

3.9.2018

začíná ve středu 12. 9. 2018

1., 2. ročník 11.50 – 12.35
3., 4. ročník 12.45 – 13.30
5. ročník 13.45 – 14.30
6. - 9. ročník 14.45 – 15.30

Nahoru

Horizontal line

Organizace dne 3. 9. 2018

2.9.2018

Slavnostní zahájení v 9.00 hodin před budovou školy, pasování prvňáčků a patronů 2018. Poté odvedou třídní učitelé své žáky do tříd, rozdají rozvrh. Ukončení výuky cca 10.00 hodin. Družina ani obědy první den nejsou. Obědy budou zajištěny pro žáky, kteří je mají nahlášeny, od úterý 4. 9. 2018.

Nahoru

Horizontal line