AktualityHorizontal line

Mezinárodní den jablek

24.10.2016

Věděli jste, že i jablka mají svůj svátek? Díky pracovnicím školní jídelny jsme se dozvěděli, že tento Mezinárodní den jablek připadá na 21. 10. I my jsme ho oslavili. Pracovnice jídelny nám připravily malou výstavku a ochutnávku odrůd, které se pěstují. Určitě zajímavý nápad, který nás všechny potěšil a my moc děkujeme.

Nahoru

Horizontal line

Výuka hudební výchovy na prvním stupni

23.10.2016

Ve středu 19. 10. 2016 mohli žáci 4. a 5. ročníku sami poznat, jak se zpívá u cimbálu. Pan učitel P. Zugárek dovezl do třídy cimbál, na kterém si žáci mohli nejen zopakovat základní pojmy z hudební nauky, ale i zazpívat si společně lidové písně. Pan učitel také ukázal, jaké skladby se na tento zajímavý nástroj dají hrát. Určitě to bylo pro žáky krásné zpestření hodiny hudební výchovy.

Fotogalerii naleznete zde.

Nahoru

Horizontal line

Třídíme s Hantaláčkem ! Pozor !! Změna!!!

17.10.2016

První sběrový den proběhne, jak bylo naplánováno, ve středu 19. 10. 2016 v 16. 15 hod., ale místo před školou se bude papír vybírat na Sběrném dvoře v Moravském Žižkově. Těšíme se na vaši hojnou účast a děkujeme.

Nahoru

Horizontal line

Nový kalendář školy

17.10.2016

Blíží se konec roku 2016, a tak i letos jsme vytvořili kalendář ze školních fotek. Bude připomínkou zajímavých akcí, které jsme během roku zažili a zůstane tak jakousi kronikou života naší krásné školy.

Fotogalerii naleznete zde.

Nahoru

Horizontal line

Běh Boba Zháňala

17.10.2016

Naše škola se účastnila již 18. ročníku Běhu Boba Zháňala, bývalého československého olympijského reprezentanta, který se konal v Hruškách. Bohužel jsme obsadili až osmou pozici, i když to během závodu vypadalo na umístění kolem pátého místa.

Naši školu reprezentovali: II. třída – Bango, Konečný, Toušek Vilém, Zugar, Tetur, Tomšej, III. třída – Hanzlíková, Dvořák, Šťastný, Hromková Lada, Vurbs, IV. třída – Navrátil, Veverka, Konečný, Toušek Viktor, Imrich, V. třída – Lašková, Bartošová, Slámová, Přibyla. Věříme, že si děti atmosféru závodu naplno užily a do příštích let doufáme v povzbudivější výsledky.

Mgr. S. Haňka

Fotogalerii naleznete zde.

Nahoru

Horizontal line

Ředitelské volno

17.10.2016

Ředitel školy vyhlásil podle § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, volné dny 24. 10. a 25. 10. 2016.

Dálkový přístup je umožněn na www.zs-mzizkov.cz.

O vyhlášení volného dne informoval ředitel školy zřizovatele dne 26. 9. 2016.

Nahoru

Horizontal line

Vzdělávací veletrh Brno – Mezinárodní strojírenský veletrh

17.10.2016

Dne 6. 10. 2016 jsme se my (8. a 9. ročník) vypravili se svými paními učitelkami do Brna na Mezinárodní strojírenský veletrh (Vzdělávací veletrh), který probíhal na brněnském Výstavišti. V celém areálu Výstaviště bylo mnoho akcí, od nabídky středních škol, programu VUT Brno, doprovodných přednášek, chemických pokusů až po stánky s bohatým občerstvením. Celodenní exkurze nám pomohla v budoucím výběru středních škol.

Fotogalerii naleznete zde.

Nahoru

Horizontal line

72 hodin – Ruku na to

12.10.2016

V pátek 14. října 2016 se bude konat v parku před naší školou akce 72 hodin - Ruku na to. Cílem této akce je úklid okolí školy a bude probíhat od 9 do 11 hodin. Děti si přinesou hrábě, rukavice, trička a šátek – 72 hodin. V případě nepříznivého počasí akce nebude.

Plakát zde.

Nahoru

Horizontal line

Den přírodních věd – ZOO Brno

7.10.2016

Dne 5. 10. 2016 se vybraní žáci 7., 8., 9. ročníku zúčastnili již počtvrté „ Dne přírodních věd“ v ZOO Brno, který pořádá a organizuje Střední chemická škola v Brně.

Tříčlenná družstva žáků jednotlivých ročníků soutěžila ve znalostech z botaniky, zoologie a chemie.

Celkem se zúčastnilo 64 družstev ze základních škol a gymnázií. Celkově mohli získat 36 bodů.

Umístění našich žáků:

9. ročník – 20. místo (64 družstev) – 30,5 bodů

8. ročník – 40. místo z (64 družstev) – 27 bodů

7. ročník – 58. místo z (64 družstev) – 23 bodů

Fotogalerii naleznete zde.

Nahoru

Horizontal line

Dotazník MAP ORP Břeclav - Dotazníkové šetření určené rodičům

5.10.2016

Vážení rodiče,
v současné době probíhá na území ORP Břeclav tvorba Místního akčního plánu vzdělávání (MAP). Jedná se o strategický dokument, který je prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzívního vzdělávání dětí a žáků do 15 let, zahrnuje oblast formálního i neformálního vzdělávání a na jeho základě budou v oblasti vzdělávání čerpány evropské dotace v následujících letech. Hlavním přínosem MAP je vybudování funkčních partnerství mezi zainteresovanými aktéry, kteří ovlivňují vzdělávání v území ORP Břeclav a tím zkvalitnit vzdělávání v místních MŠ a ZŠ.

Aktuálně je zpracovávána analytická část pro tento strategický dokument, pro jehož tvorbu je potřebné znát názory také Vás - rodičů. Budeme rádi, pokud si najdete chvíli času k vyplnění našeho anonymního dotazníku a podělíte se s námi o Vaše názory. Termín pro vyplnění dotazníku je do 30.10.2016.
Děkujeme všem, kteří vyplněním dotazníku pomohou s realizací dokumentu!

Tým zpracovatelů MAP ORP Břeclav

dotazník - otevřete na tomto odkazu: https://docs.google.com/forms/d/1lBC3OTcD3W3bY6BnLKdf8p1S8lMU5VFPISdMaiLcn6k/viewform?c=0&w=1

Nahoru

Horizontal line

Ve středu 5. 10. 2016 proběhnou třídní schůzky.

29.9.2016

1.st. od 16.00 hod.

2.st. od 16.30 hod.

Třídní schůzky 1. ročníku proběhnou z důvodu nepřítomnosti p. učitelky až ve čtvrtek 6. 10. od 16.00 hodin.

Nahoru

Horizontal line

Podzimní dárek

26.9.2016
Věneček

Škola obdržela od paní Lenky Maděřičové krásný podzimní věneček, který nyní zdobí vstup do budovy. Děkujeme a věříme, že všechny potěší tato připomínka, že léto je již za námi a nastává čas pouštění draků a padání listí. Podzim je tady!

Nahoru

Horizontal line

Nové pískoviště na školním dvoře

24.9.2016

V pátek 23. 9. 2016 se zejména naši nejmenší dočkali vytouženého pískoviště. Velikost dva krát tři metry úplně postačuje, a tak si mladí stavitelé mohli v družině postavit své první cesty, domečky a „upéci“ první pískové bábovky. Celé pískoviště bylo hrazeno z výtěžku sběrové soutěže Třídíme s Hantaláčkem. Tak děti mohou konkrétně vidět a využívat to, na co si vlastně sami sehnali investice.

Fotogalerii naleznete zde.

Nahoru

Horizontal line

První hlášení školního rozhlasu, školní rok 2016/2017

11.9.2016

Dobré ráno,
vyslechněte si krátké hlášení školního rozhlasu !

Písnička, kterou jsem vám pouštěl, má příhodný název a to Jump, což asi většina z vás ví, že to česky znamená skok. Ano, skočili jsme po hlavě do nového školního roku. I letos nás čeká mnoho nového, ale to jsem vám již říkal na slavnostním zahájení. V současné době tvořím plán práce školy a jsem moc rád, že mi v této nelehké práci pomáhají jak vyučující, tak čekám nápady od žákovského senátu. Právě jim bych chtěl popřát hodně dobrých nápadů, pracovitosti. Je pravdou, že asi někteří pochybujete o významu žákovského senátu, což jsem se dozvěděl z ankety, kterou senát udělal na konci školního roku, Já si jejich práce ale vážím a vím, co všechno se již díky jim na škole udělalo. V současné době například bude opraven nápis na pomníku T. G. Masaryka, a to právě díky nápadu senátu. A těm, kteří jen kritizují, bych rád vzkázal, že mohou připojit ruku k dílu a přijít, poradit, říct své náměty a hlavně, zapojit se do práce. Je lehké něco kritizovat, ale složitější je začít pracovat, a pak teprve kritizovat. Ale jak říkám, věřím, že letos se nám opět společnými silami povede mnoho věcí. Chtěl bych hlavně, aby zástupci senátu pravidelně informovali o tom, co se v senátu děje na třídnických hodinách a zde prosím hlavně třídní učitele, aby na vše dohlédli. Do školy přibyli noví žáci, vaši noví spolužáci a kamarádi. Byl bych rád, kdybyste je mezi sebe přijali tak, jak to bylo vždy na naší škole zvykem. Jako nové kamarády. Budu se pravidelně informovat, jak se jim na naší škole líbí. Naopak, vám, naší noví žáci, bych rád řekl, že jsme rádi, že tu s námi jste, ale také doufám, že se budete chovat k ostatním tak, jak oni k vám. Pokud se dozvím jakýkoliv náznak šikany z jakékoliv strany, budeme vše okamžitě řešit. Jsme malá školy, jsme rodinná škola a v rodině si lidé neubližují. Ale věřím, že problémy nebudou, pokud ano, klidně přijďte za svým TU, výchovnou poradkyní, nebo jakoukoliv dospělou osobou, které na škole důvěřujete. Nenechávejte si pro sebe věci, které vám ubližují. A na závěr bych rád věnoval úvodní písničku všem, kteří měli narozeniny o prázdninách a začátkem září.

Mgr. Miloslav Sova, ředitel školy

Nahoru

Horizontal line

Informace k zahájení školního roku 2016/2017

21.8.2016

Vážení rodiče,

rádi bychom vás informovali o průběhu prvního týdne ve škole dětí 1. ročníku.

Čtvrtek 1. 9. 2016
- v 9.00 hodin slavnostní přivítání před budovou základní školy
- asi v 9.45 odchod žáků do třídy
- 9.45 – 10.25 hodin schůzky rodičů s vyučující a dětmi

Pátek 2. 9. 2016
- výuka bude od 8.00 - 10.45 hodin
- 10.45 – 11.40 – zajištěna pro všechny děti (v případě zájmu) školní družina
- 11.40 – 16.00 – družina pro zapsané žáky

Pondělí 5. 9. 2016 – výuka podle rozvrhu

Těší se na vás a vaše děti ředitel školy Mgr. Miloslav Sova a paní učitelka Mgr. Renata Rebendová

Nahoru

Horizontal line

Sešity pro školní rok 2016/2017

25.6.2016

Sdělení rodičům, které školní sešity pro školní rok 2016/2017 mají žákům zakoupit.

Viz seznam.

Nahoru

Horizontal line