AktualityHorizontal line

Bioskop Brno – 6. ročník

15.1.2018

Dne 9. 1. 2018 se uskutečnil výukový program na Masarykově univerzitě v Brně. Byl pro 6. Ročník na téma buňka. Zkoumali jsme pod mikroskopem a dělali různé pokusy. S sebou jsme si dovezli nové informace a zkušenosti. Akce se nám moc líbila a chtěli bychom jet na podobnou opět.

K. Lašková, T. Tománková

Fotogalerii naleznete zde.

Nahoru

Horizontal line

Lyžařský výcvik – Němčičky 2017

11.1.2018

Od středy do pátku v termínu 3. – 5. ledna se 48 žáků prvního stupně zúčastnilo v Němčičkách základního lyžařského výcviku, který probíhal každý den od 9 do 12 hodin za pedagogického doprovodu paní učitelky Šilhanové, Řehánkové a pana učitele Paula. Všichni jsme byli hlavně rádi, vzhledem k počasí a plusovým teplotám, že jsme mohli lyžovat na sněhu. První den nám počasí moc nepřálo a odjížděli jsme mokří, i když jsme vydrželi na lyžích téměř až do konce a naučili se základy. Druhý den nám naši tři lyžařští instruktoři krásně upravili sníh na svahu a za slunečného počasí s modrou oblohou jsme si užívali kurz jak na opravdových horách. Pohybová učenlivost dětí byla neuvěřitelná a téměř polovina již lyžovala na hlavním svahu. Třetí den jsme již všichni uměli měnit směry jízdy, zastavit a hlavně všichni jsme jezdili na hlavním svahu. Většina dokonce z úplného vrcholu nejníže položeného lyžařského areálu ve Střední Evropě.

Fotogalerii naleznete zde.

Video 1, video 2, video 3.

Nahoru

Horizontal line

Planetárium Brno 2017

9.1.2018

Ve čtvrtek 7. 12. 2017 navštívili žáci prvního stupně Planetárium v Brně. Prostřednictvím výukového programu Astronaut se vypravili do blízkého i vzdáleného vesmíru – poznali naše nebližší vesmírné těleso Měsíc, Sluneční soustavu, naši Galaxii, seznámili se s nejznámějšími souhvězdími noční oblohy, navštívili mezinárodní kosmickou stanici. Byla to velmi zajímavá a poučná výprava.

Nahoru

Horizontal line

Pozor, pozor…ve škole je Mikuláš!

8.12.2017

Ve středu 6. 12. 2017 zavítal na své pouti po zemi i do naší školy Mikuláš se svou družinou. Andílek rozdával dětem sladkosti, žáci zpívali koledy, čerti si vyhlíželi svou oběť. Do první třídy a druhé jsme je ještě ani nepustili. Je to již tradice a určitě krásná. Celého úkolu se zhostili jako vždy žáci nejvyššího ročníku. Sladkosti byly zakoupeny ze sponzorských darů.

Fotogalerii naleznete zde.

Nahoru

Horizontal line

Vánoční strom školy 2017

29.11.2017

V pondělí 27. 11. 2017 proběhlo již tradiční rozsvícení vánočního stromu školy. Za doprovodu country kapely Countrio zazpíval žákovský sbor školy koledy a vánoční písně. Páťáci přednesli báseň, kterou společně vymysleli, a nakonec se rozsvítil velký vánoční strom školy. Na zahřátí si mohli hosté dát teplý čaj, který sponzorsky zajistila Restaurace Maděřič a k zakousnutí byly drobné sladkosti, které upekly paní učitelky. Poté byla otevřena slavnostně vyzdobená škola, tentokrát v duchu starých tradic – motto akce bylo Babiččiny Vánoce. Byly vystaveny staré ozdoby a vánoční předměty, které donesly děti od svých babiček a dědečků. Nechyběl vánoční jarmark, který byl otevřen na školním dvoře. Z ohlasů a zápisů v pamětní knize je vidět, že se akce vydařila a navodila ve všech krásnou vánoční atmosféru.

Fotogalerii naleznete zde.

Nahoru

Horizontal line

Vánoční dílny 2017

26.11.2017

V pátek 24. 11. 2017 se na naší škole uskutečnily již tradiční vánoční dílny. Děti si během čtyř vyučovacích hodin vyzkoušely, jak jsou zručné a zároveň vytvořily krásná vánoční přáníčka, ale i svícny, věnce a jiné ozdoby. Ty nejkrásnější budou součástí vánočního jarmarku ve škole v pondělí 27. 11. 2017 a také Žižkovského jarmarku 2017, který proběhne v neděli 17. 12. 2017.

Fotogalerii naleznete zde.

Nahoru

Horizontal line

Poděkování

26.11.2017

V pátek 24. 11. 2017 proběhly na naší škole tradiční vánoční dílny. Chtěli bychom poděkovat paní Lence Maděřičové, která za námi letos opět přišla a spolu s žáky zejména 8. ročníku vytvořila krásné výrobky. Pomohla nejen svým umem, nápadem, ale i zakoupením veškerého potřebného materiálu. Moc si toho vážíme. Také paní I. Přibylová již tradičně pomohla a napekla na jarmark a výzdobu školy krásné perníčky. Děkujeme!

Fotogalerii naleznete zde.

Nahoru

Horizontal line

Břeclavský fortel 2017

18.11.2017

Dne 9. 11. 2017 se žáci osmé a deváté třídy zúčastnili akce Břeclavský fortel, na kterém se prezentovaly firmy z okresu Břeclav. Tato akce se konala už třetím rokem a těší se stále vyššímu zájmu veřejnosti. Organizátoři fortelu spolupracují také s výchovnými poradci a řediteli základních škol, aby žákům co nejvíc usnadnili volbu svého povolání. V dnešní době se zaměstnavatelé potýkají čím dál víc s nedostatkem kvalifikovaných pracovníků. Břeclavský fortel je možnost, jak motivovat žáky a studenty technické profese studovat. Žáci se tak sami přesvědčili, že i v tomto regionu je mnoho příležitostí uplatnit se v technickém oboru. Prezentace firem byly zajímavé, některé se snažily vzbudit zájem o sebe soutěží, jiné zajímavou prezentací, při které si mohli žáci něco sami vyrobit, jiné vsadili na možnost malého reklamního dárku. Devátá třída měla navíc možnost konzultace s kariérní poradkyní. Žáci odcházeli plný nových zkušeností a díky fortelu si rozšířili své obzory ve volbě svého povoláni.

Fotogalerii naleznete zde.

Nahoru

Horizontal line

Beseda o Kalifornii

31.10.2017

Dne 20. 10. 2017 se na naší škole uskutečnila zajímavá beseda vedená v anglickém jazyce. Besedu vedla Ing. Romana Šilhanová, MBA. Akce se dětem velmi líbila, žáci pokládali různé otázky ohledně života v cizině, v USA – Kalifornii – Los Angeles, Las Vegas, Grand Canyon atd. Mohli během diskuse shlédnout i zajímavá videa, obrázky, dokonce i americký pas – tzv. Zelenou kartu, peníze, knihy o USA. Další zpestření výuky anglického jazyka na naší škole. Žáci se aktivně zapojovali a jak řekl i samotný host, anglický jazyk zvládali velmi dobře. Což nás samozřejmě těší nejvíce. Poděkování patří i paní učitelce M. Šilhanové za zprostředkování besedy.

Fotogalerii naleznete zde.

Nahoru

Horizontal line

Návštěva Archeoparku Pavlov

27.10.2017

Dne 18. 10. 2017 se žáci 6. a 7. ročníku v rámci akce Třída pro třídu účastnili exkurze v Archeoparku v Pavlově. Pro žáky byl připraven program Na mamutí skládce. Pracovnice muzea zábavnou formou zapojily děti do soutěží, kde děti plnily různé úkoly, doplňovaly si nové znalosti a dovednosti.

Fotogalerii naleznete zde.

Nahoru

Horizontal line

Klokan 2017

26.10.2017

Přírodovědného Klokana se každoročně zúčastňují žáci 8. a 9. ročníku. Píší test, kde plní úkoly z fyziky, přírodopisu, matematiky a zeměpisu.

Letos byli nejlepší řešitelé:

1. Bronislav Kunický 9. r. 88 bodů
1. Michal Osička 9. r. 88 bodů
2. Alžběta Francová 8. r. 71 bodů
2. Filip Dřevěný 9. r. 71 bodů
3. Petr Franc 9. r. 70 bodů

Žáci mohli získat nejvíce 120 bodů.

Nahoru

Horizontal line

Den přírodních věd – ZOO Brno

17.10.2017

Den přírodních věd v ZOO Brno již pátým rokem organizovala Střední chemická škola v Brně. Studenti si připravili spoustu zajímavých ukázek přírodnin a pokusů z přírodopisu, chemie a fyziky.

Žáci pracovali ve tříčlenných družstvech a své odpovědi na otázky zapisovali do pracovních listů. Soutěže se vybraní žáci naší školy účastní každoročně. Cílem je ukázat dětem zajímavosti z přírodovědných předmětů, podnítit jejich zájem a zvídavost.

Akce byla opět žáky hodnocena kladně. Nejlépe se umístili žáci 8. ročníku, obsadili skvělé 39. místo z 96 skupin.

Ing. M. Kosová

Fotogalerii naleznete zde.

Nahoru

Horizontal line

Dopravní výchova na naší škole

17.10.2017

Dne 6. 10. 2017 se žáci 4. a 5. ročníku zúčastnili projektu: Dopravní výchova. Nejprve se teoreticky seznámili s dopravními značkami, pravidly silničního provozu, ale i různými situacemi v dopravě. Poté se dětem tyto informace zúročily prakticky na vytvořeném dopravním hřišti v Moravském Žižkově. Na žáky čekala jízda zručnosti na kolech, na koloběžkách a jízda mezi dopravními značkami podle silničních předpisů. Dětem se tato akce velmi líbila. Zároveň byla poučná ohledně upevnění si znalostí bezpečnosti pravidel silničního provozu.

Mgr. M. Šilhanová

Fotogalerii naleznete zde.

Nahoru

Horizontal line

Běh Boba Zháňala 2017

15.10.2017

Na XIX. ročníku štafetového běhu o pohár Boba Zháňala se umístila naše škola na 7. místě, kdy finišující Martin Veverka v dramatickém doběhu uhájil tuto pozici před Lužicemi. Zvítězila domácí ZŠ Hrušky v novém rekordu. Hosty byli patron závodu Bob Zháňal a atletka Kateřina Hálová, která po závodě rozdávala dětem spoustu autogramů

Fotogalerii naleznete zde.

Nahoru

Horizontal line

Projekt školy – Židé v Mikulově – 29. 9. 2017

25.9.2017

Účastníci – 7., 8.r. ( I. Sovová, M. Kristová)

Sraz: 8.20 – autobusová zastávka v Moravském Žižkově - křižovatka(odjezd autobusu: 8.27)

Návrat: 17.33 autobus. zastávka - křižovatka Moravský Žižkov

Program: návštěva synagogy a židovského hřbitova, návštěva jeskyně Na Turoldu

Nahoru

Horizontal line

EXKURZE – OLOMOUC 2017

20.9.2017

26. 9. 2017

Program exkurze:

Sraz účastníků v 7. 10 hodin před vlakovým nádražím v Břeclavi.

Odjezd z Břeclavi v 7. 28 hodin – příjezd do Olomouce v 8. 47 hodin

Plánovaná trasa:

  • Pevnost poznání (150 interaktivních exponátů. Obří model mozku a oka, trenažér pilotů a astronautů)
  • Centrum města – Horní náměstí, radnice, orloj a Sloup Nejsvětější Trojice
  • Chrám sv. Mořice – největší varhany ve střední Evropě
  • Katedrála sv. Václava – druhá největší novogotická věž v ČR (100,6 m), sídelní kostel arcibiskupa, krypta

Odjezd z Olomouce: v 17. 10 hodin – příjezd do Břeclavi v 18. 30 hodin

Exkurze ukončena před vlakovým nádražím v Břeclavi v 18.30 hodin.

Nahoru

Horizontal line

Výuka náboženství ve školním roce 2017/2018

5.9.2017

každou středu od 13. 9. 2017

1. + 2. ročník 11.50 – 12.35
3.ročník 12.45 – 13.30
4. + 5. ročník 13.45 – 14.30
6. - 9. ročník 14.45 – 15.30

Nahoru

Horizontal line

Slavnostní zahájení nového školního roku 2017/2018

4.9.2017

V pondělí 4. 9. 2017 jsme v devět hodin ráno slavnostně zahájili nový školní rok. Opět jsme se všichni sešli před budovou školy a společně prožili slavnostní chvíle zahájení. Zazněla česká státní hymna, hymna školy. Opět jsme pasovali naše nejmenší na Prvňáčky 2017 a nejstarší na Patrony 2017. Slovo dostali tradiční hosté, pan starosta a pan farář. Celkem přibylo 17 prvňáčků, žáků má škola letos 129, což je o 6 více, jak loni. Věříme, že i letošní školní rok bude stejně pestrý jak ten minulý.

Fotogalerii naleznete zde.

Nahoru

Horizontal line

Upozornění pro rodiče dětí - změna stravného od 1.9.2017

17.8.2017

Vzhledem k neustálému zvyšování cen potravin, byly navýšeny ceny stravného:

Žáci 7 – 10 let 21,- Kč
Žáci 11 – 14 let 22,- Kč
Žáci 15 a více let 23,- Kč
Zaměstnanci ZŠ 64,- Kč

Jana Fabičovicová, vedoucí školní jídelny

Nahoru

Horizontal line