Plán akcí - pro celý školní rok

Dýňobraní
Vánoční strom školy, zpěv koled a vánoční přání tříd
Adventní dílny. Mikuláš školy
Barevný týden
Tradiční charitativní akce (Květinový den, Tříkrálová sbírka)
Plavání 2. a 3. r.
Pasování třeťáků na Rytíře čtenářského řádu
Den strašidel – Strašidelné putování
Den otevřených dveří – Vánoce 2017
Drogová prevence – pořad pro žáky
Noc s Andersenem
Den dětí
Školní olympiáda, hosté Stacionář Vlaštovka z Hodonína
Společný čtyřdenní výlet žáků prvního stupně
Škola nanečisto – akce společná s mateřskou školou
Rozloučení s deváťáky, Skokan roku, Absolvent roku
Soutěže, tradiční sportovní akce školy a soutěže podle nabídky
Soutěž ve sběru papíru – Třídíme s Hantaláčkem
Zájezdy do divadla -MD Brno, Radost, Polárka
Projekt Velká města ČR – Olomouc
Projekt: Židovství, historie a tradice
Bioskop Brno
Den přírodních věd Brno – ZOO
Veletrh vzdělávání Brno
Projekt – Třídíme společně na škole (plasty, papír, olej, víčka, hliník)
Fotbalový zápas (se ZŠ Mohelno)
Přechod Pálavy
Exkurze – Archeopark
Mikulčice
Návštěva filmového představení za odměnu
Projekt Třída pro třídu
Dopravní výchova – soutěže
Besídka školy ke Dni matek