Předběžně plánované akce školy – školní rok 2019/2020

 • Projekt k výročí Sametové revoluce, Projekt Hrdá škola
 • Podzimní tvoření s rodiči
 • Vánoční strom školy, Adventní dílny, Mikuláš školy, Den otevřených dveří – Bílé Vánoce
 • Tradiční charitativní akce (Květinový den, Tříkrálová sbírka, sběr hliníku)
 • Plavání 2. a 3. r., projekt příspěvek na dopravu
 • Pasování žáků na Rytíře čtenářského řádu
 • Den dětí
 • Letní kino ve škole – školní dvůr
 • Školní olympiáda, hosté Stacionář Vlaštovka z Hodonína
 • Škola v přírodě – 1. st.
 • Škola nanečisto – akce společná s mateřskou školou
 • Rozloučení s deváťáky, Skokan roku, Absolvent roku
 • Tradiční sportovní akce školy a soutěže podle nabídky
 • Soutěž ve sběru papíru – Třídíme s Hantaláčkem
 • Zájezdy do divadla dle nabídky
 • Projekt Velká města ČR - Praha
 • Projekt: Židovství, historie a tradice
 • Bioskop Brno, Den přírodních věd Brno – ZOO
 • Veletrhy vzdělávání
 • Návštěva partnerské školy (ZŠ Mohelno)
 • Návštěva filmového představení za odměnu - senát
 • Projekt Třída pro třídu, Den strašidel – Strašidelné putování
 • Dopravní výchova – soutěže, Besip
 • Olympiády a soutěže dle nabídky (AJ, ČJ. M)
 • Akce školní družiny
 • Projekt Naše škola II. – komunitní škola, akce pro rodiče a žáky
 • Vernisáž obrázků od výtvarnice T. Konupčíkové, vernisáž nového grafického značení místností ve škole
 • Lyžování Němčičky 2019