Předběžně plánované akce školy – školní rok 2018/2019


Projekt ke stému výročí založení republiky, sázení lípy, Projekt Hrdá škola
Podzimní tvoření
Vánoční strom školy, Adventní dílny, Mikuláš školy, Velká vánoční besídka školy – Vánoce s pohádkou
Tradiční charitativní akce (Květinový den, Tříkrálová sbírka, sběr víček pro stacionář)
Plavání 2. a 3. r., projekt příspěvek na dopravu
Pasování třeťáků na Rytíře čtenářského řádu
Drogová prevence – pořad pro žáky
Noc s Andersenem, Den dětí,
Letní kino ve škole
Školní olympiáda, hosté Stacionář Vlaštovka z Hodonína
Společný čtyřdenní výlet žáků druhého stupně
Škola nanečisto – akce společná s mateřskou školou
Rozloučení s deváťáky, Skokan roku, Absolvent roku
Soutěže, tradiční sportovní akce školy a soutěže podle nabídky
Soutěž ve sběru papíru – Třídíme s Hantaláčkem
Zájezdy do divadla 1. st., 2. st.

Projekt Velká města ČR, chráněné městské rezervace – Kroměříž, Praha
Projekt: Židovství, historie a tradice
Bioskop Brno, Den přírodních věd Brno – ZOO
Veletrhy vzdělávání
Projekt – Třídíme společně na škole (plasty, papír, olej, víčka, hliník)
Návštěva partnerské školy (ZŠ Mohelno)
Exkurze – Mikulčice
Návštěva filmového představení za odměnu - senát
Projekt Třída pro třídu, Den strašidel – Strašidelné putování
Dopravní výchova – soutěže, Besip
Olympiády a soutěže dle nabídky (AJ, ČJ. M)