Organizace školního roku 2017/2018


Období školního vyučování ve školním roce 2017/2018 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v pondělí 4. září 2017.

Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve středu 31. ledna 2018.

Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 29. června 2018.

Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2017.

Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 23. prosince 2017 a skončí v úterý 2. ledna 2018. Vyučování začne ve středu 3. ledna 2018.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 2. února 2018.

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto: 5.2. - 11. 2. 2018


Třídní schůzky

4. 10. 2017 (16:00 - 1.stupeň, 16:30 - 2.stupeň)
10. 1. 2018 (16:00 - 1.stupeň, 16:30 - 2.stupeň)
25. 4. 2018 (16:00 - 1.stupeň, 16:30 - 2.stupeň)

Hovorové hodiny

• Po telefonické domluvě budou mít rodiče možnost sejit se s libovolnými vyučujícími (výchovnou poradkyní) a probrat s nimi hodnocení a výsledky žáka, dotazy k dalšímu studiu.

Pedagogické rady

• 1. 9. 2017
• 29. 11. 2017
• 24. 1. 2018
• 25. 4. 2018
• 25. 6. 2018

Pracovní porady a porady s provozními zaměstnanci

dle potřeby každou první středu v měsíci

Zápis do první třídy na školní rok 2018/2019 se uskuteční

• ve čtvrtek 19. dubna 2018 od 16:00 hod.


Náboženství 2017/2018

každou středu v termínu od 13.9.2017

1. + 2. r. 11. 50 – 12. 35 hod.
3. r. 12. 45 – 13. 30 hod.
4. + 5. r. 13. 45 – 14. 30 hod.
6. + 9. r. 14. 45 – 15. 30 hod.
Vyučující Mgr. Marie Kachyňová


Nahoru