Organizace školního roku 2018/2019


Období školního vyučování ve školním roce 2018/2019 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v pondělí 3. září 2018. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 31. ledna 2019. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 28. června 2019.

Podzimní prázdniny připadnou na pondělí 29. října a úterý 30. října 2018.

Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 22. prosince 2018 a skončí ve středu 2. ledna 2019. Vyučování začne ve čtvrtek 3. ledna 2019.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 1. února 2019.

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne: 11. 2. - 17. 2. 2019

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 18. dubna 2019, pátek 19. dubna 2019

Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 29. června 2019 do neděle 1. září 2019.

Období školního vyučování ve školním roce 2019/2020 začne v pondělí 2. září 2019.


Třídní schůzky

3. 10. 2018 (16:00 - 1.stupeň, 16:30 - 2.stupeň, 1.r. 15:30 hodin)
9. 1. 2019 (16:00 - 1.stupeň, 16:30 - 2.stupeň)
24. 4. 2019 (16:00 - 1.stupeň, 16:30 - 2.stupeň)

Hovorové hodiny

• Po telefonické domluvě budou mít rodiče možnost sejit se s libovolnými vyučujícími (výchovnou poradkyní) a probrat s nimi hodnocení a výsledky žáka, dotazy k dalšímu studiu.

Pedagogické rady

• 31. 8. 2018
• 28. 11. 2018
• 23. 1. 2019
• 24. 4. 2019
• 17. 6. 2019

Pracovní porady a porady s provozními zaměstnanci

dle potřeby každou první středu v měsíci

Zápis do první třídy na školní rok 2019/2020 se uskuteční

• ve středu 17. dubna 2019 od 16:00 hod.


Náboženství 2019/2020

každou středu v termínu od 12.9.2018

1., 2. ročník 11.50 – 12.35 hod.
3., 4. ročník 12.45 – 13.30 hod.
5. ročník 13.45 – 14.30 hod.
6. - 9. ročník 14.45 – 15.30 hod.


Nahoru