Patroni, ale i kamarádi

Letos jsme se rozhodli, že skloubíme dvě významné události v životě školy. Spojíme nově příchozí žáky s vycházejícími. Celému projektu jsme dali název Patroni, ale i kamarádi. A v čem spočívá tento projekt. Každý deváťák dostane na starost dva prvňáčky, budou jejich starší kamarádi, poprvé je uvedou do třídy, posadí je do školních lavic, poprvé jim ukáží celou školu, Během roku se o ně budou starat, pomohou jim, pokud je bude něco trápit. Věříme, že vzniknou nová přátelství. Jelikož přátelství je součást lidského štěstí a my bychom byli moc rádi, kdyby byli naši noví kamarádi ve škole šťastni.

Nahoru

Horizontal line

Strašidelné putování

4.11.2019
Strašidelné putování 2019

Fotogalerii naleznete zde.

Nahoru

Horizontal line

Školní rok 2018/2019

Fotogalerii naleznete zde.

Nahoru

Horizontal line

Školní rok 2017/2018

Fotogalerii naleznete zde.

Nahoru

Horizontal line

Strašidelné putování

31.10.2017

Dne 25. 10. 2017 jsme jako deváťáci s pomocí osmáků uspořádali akci s názvem "Strašidelné putování". Připravili jsme si pro děti z 1.stupně stanoviště, na kterých plnily mnoho soutěží, luštily hádanky a další. Následovala stezka odvahy, kde strašidla naháněla velkou hrůzu. Nakonec jsme si všichni u ohniště opekli špekáčky. Dětem se akce moc líbila.

Veronika Krejčí, Karolína Virágová, Denisa Roláková - 9. ročník

Fotogalerii naleznete zde.

Nahoru

Horizontal line

Dýňobraní 2017

1.10.2017

Jednou z prvních akcí nového školního roku bývá již tradičně Dýňobraní. Letos se uskutečnilo ve středu 27. Září. 24 dětí z prvního stupně pracovalo s velkým zápalem. Vyřezaly a vyzdobily moc pěkná strašidla. Podpořit a hlavně pomoci jim přišli někteří rodiče, ale především deváťáci – patroni našich prvňáčků, kterých se zúčastnilo nejvíce. Hotová díla nyní zdobí prostranství před školou.

Fotogalerii naleznete zde.

Nahoru

Horizontal line

Strašidelné putování

V pátek 4. listopadu 2016 se naše škola proměnila ve strašidelný dům. Žáci devátého ročníku si pro děti z prvního stupně připravili výjimečný večer plný napětí. Tradiční strašidelný večer se tentokrát odehrával v prostorách školy. Na žáky prvního stupně čekalo promítání strašidelného filmu, dále žáci ve skupinkách procházeli školou a plnili jednotlivé úkoly, jež si pro ně nachystali osmáci, kteří přišli pomoct a podpořit deváťáky. Děti se fotily ve "strašidelném ateliéru" a nakonec je čekala strašidelná stezka. Po splnění všech disciplín jsme si všichni společně opékali špekáčky. Večer byl dlouhý, ale plný zábavy. Myslím, že na něj budou všichni vzpomínat jen v dobrém. Tímto bych chtěla poděkovat všem zaměstnancům školy, kteří pomáhali s přípravou a organizací večera, žákům 9. ročníku za přípravu a také těm žákům z 8. a 7. ročníku, kteří přišli pomoci.

Mgr. Kateřina Bartošíková

Fotogalerii naleznete zde.

Nahoru

Horizontal line

Dýňobraní 2016

Již několik let bývá v naší škole tradiční zářijovou akcí Dýňobraní. Letos proběhlo v pondělí 19. září. Zúčastnili se ho žáci 1., 2., 3. a 4. ročníku. 15 dětí se velmi snažilo a vyřezaly a vyzdobily moc pěkná strašidla. Pomoci přišli i někteří rodiče a hlavně deváťáci, kteří pomohli našim nejmenším školáčkům. Žákům 9. ročníku patří také poděkování za perfektní úklid. Hotová strašidla nyní zdobí prostranství před školou.

Fotogalerii naleznete zde.

Nahoru

Horizontal line

Školní rok 2016/2017

Fotogalerii naleznete zde.

Nahoru

Horizontal line

Dopravní prostředky

13. května si 9. a 1. ročník připravil akci s názvem "Dopravní prostředky", která probíhala ve třech vyučovacích hodinách. Děti si připravily krabičky, ruličky a výtvarné potřeby. Krabičky oblepovaly papírem a dělali z nich auta, vlaky, lodě. Poté to lepily na velký papír, kam jsme namalovali silnice a prostředí, kde se pohybují různé dopravní prostředky. Děti to náramně bavilo a tvářily se spokojeně. Pomáhali jsme jim s lepením, protože jim to příliš nešlo. Chtěli bychom poděkovat paní učitelce Zapletalové, která toto téma vymyslela.

Marie Koubová

Fotogalerii naleznete zde.

Nahoru

Horizontal line

Školní rok 2015/2016

Fotogalerii naleznete zde.

Nahoru

Horizontal line

Školní rok 2014/2015

Fotogalerii naleznete zde.

Nahoru

Horizontal line

Patroni, kamarádi, ale také pomocníci

27.1.2016

Již několikátý rok na naší škole probíhá projekt „Patroni, ale i kamarádi“, kdy žáci devátého ročníku pomáhají a starají se o své svěřence z řad prvňáčků. Tento rok je pomoc pravidelná. Každý pátek, vždy po výtvarné výchově, patroni přijdou a svému kamarádovi pomůžou nejen s úklidem pracovního místa, umytím výtvarných potřeb, ale i s porovnáním věcí v aktovce. Rádi se na ně obracíme i s většími prosbami, jako je např. vyřezávání razítek do brambor, se kterými nám také velmi pomohli. Tímto bychom jim chtěli ještě jednou poděkovat.

Mgr. R. Zapletalová

Fotogalerii naleznete zde.

Nahoru

Horizontal line

"Lidské tělo" - prezentace žáků devátého ročníku, patronů prvňáčků

23.2.2015

19. 2. 2015

Na hodinách informatiky (vyučující p. uč. Mácsai) si žáci 9. ročníku v rámci procvičování znalostí učiva o prezentaci připravili pěkné prezentace pro naše prvňáčky. Ze čtyř prezentací byla nakonec vybrána a dnes odučena ta nejlepší. Ve výuce o lidském těle sice chybělo dost deváťáků, muselo se tedy improvizovat, ale i tak se prezentace líbila. Na konci výuky čekala na naše nejmenší žáky sladká odměna.

Fotogalerii naleznete zde.

Nahoru

Horizontal line

Loutkové divadélko Břeclav - 24. 10. 2014 - KD Moravský Žižkov

4.11.2014

Kdo z vás by neznal nádhernou atmosféru loutkového divadla? I proto vznikla myšlenka pana učitele Mácsaie, přivítat loutkové divadlo přímo u nás v Žižkově. Tuto myšlenku se nakonec podařilo realizovat 24. 10. 2014. Na úvod přivítal hosty pan ředitel Miloslav Sova, který sám kdysi v tomto divadle hrával. Následně všichni žáci naší školy uviděli představení velkých loutek "PRINCEZNA MÁŇA", které se moc líbilo. Zahráli ji loutkoherci z Břeclavi. Pak ale na podium nastoupili žáci naší deváté třídy, kteří se pod vedením p. uč. Mácsaie připravovali pouhý den před představením na svůj první loutkoherecký výkon v životě. Plnému sálu zahráli celkem tři krátké pohádky "Kašpárek a hlídač", "Jak Kašpárek vyhnal čerta z mlýna" a nakonec "Jak Kašpárek zachránil princeznu před drakem". Možná vystoupení od našich deváťáků nebylo úplně perfektní, ale určitě ne špatné. Bavilo je to a moc se snažili. Právě nedokonalé věci jsou krásné. A zvlášť pro děti. Neprofesionalita naopak může být přínosem. Přispěje k větší neformálnosti a k odstranění bariér mezi herci, diváky, dětmi. V našem případě mezi patrony - žáky deváté třídy a jejich prvňáčky i celou školou. Divadlo, ať už jakékoliv, plní funkci oddychovou i naučnou. Má svoji vážnost i humor. Čím dál méně ale dětem čteme (a už skoro vůbec ne hrajeme) příběhy nebo pohádky. Jednodušší je zapnout TV nebo počítač. Divadlo ale může přispět k rozvoji fantazie a k upevnění žebříčku hodnot nejen u dětí. Důležitým momentem tohoto projektu byla společná činnost starších žáků pro naše nejmenší i ostatní žáky.

Celý projekt se moc vydařil, a proto patří velké poděkování paní Radce Pavelkové a celému loutkovému divadélku Radost z Břeclavi. Už teď se těšíme na další spolupráci.

Mácsai Zdeno

Fotogalerii naleznete zde.

Nahoru

Horizontal line

Školní rok 2013/2014

Patroni

Nahoru

Horizontal line

Žáci učí žáky - 20. 5. 2014

28.5.2014

V květnu 2014 si žáci 9. ročníku naší školy v rámci projektu „ Patroni, ale i kamarádi“ vyzkoušeli, jaké to je stoupnout si před třídu a podle vlastních příprav vést vyučovací hodinu. Letos jako patroni zamířili ke svým prvňáčkům.

Otevřela se jim tak neobvyklá možnost zahrát si na učitele. Pod vedením pana uč. Mácsaie se postupně připravovali na hodinách INF – vytvořili video prezentaci i samotnou výuku celé hodiny v první třídě na téma "POVOLÁNÍ DOSPĚLÝCH".

V této vyučovací hodině postupně zapojili do výuky všechny děti, naučili je pracovat s interaktivní tabulí, samostatně vystupovat a vyjadřovat se. Pak jim společně pomohli vyřešit zábavnou tajenku na dané téma. Na konci vyučování byly také všechny děti odměněny drobnými sladkostmi, které pro ně připravili žáci IX. třídy.

Projekt byl určitě velmi zajímavý, protože jsme mohli naše žáky vidět zase trochu jinak a pozorně mu naslouchal také pan ředitel Sova a paní učitelky Řehánková, Bartošíková i Sovová.

Z. Mácsai

Fotogalerii naleznete zde.