100 let republiky

Projekt – 100 let republiky

Projekt 100 let republiky začal pro žáky 2. stupně již v červnu 2018, kdy žáci osmé a deváté třídy navštívili velkou souhrnnou výstavu Re:publika v Brně. Přípravy na oslavu výročí začaly již v září a vyvrcholily projektovým vyučováním dne 26. 10. 2018. Žáci nejprve zhlédli dokumenty týkající se významných milníků v dějinách ČSR a ČR. Poté se přesunuli k pomníku T. G. Masaryka v Moravském Žižkově, kde proběhla vzpomínková akce. Následovalo vysazení Lípy svobody a happening – vytvoření státní vlajky. Projektový den pokračoval soutěží s názvem „ Okamžiky republiky“ . Měla u žáků velký ohlas a byla důkazem, že si zapamatovali ve velké míře významné události spojené s tímto výročím. Projekt bude pokračovat v listopadu tématem Význam legií pro vznik republiky. Součástí projektu byla rozhlasová soutěž týkající se významných událostí, které proběhly v letech 1918 -2018.

Horizontal line

Návštěva Komunitního centra Brno - program Legionáři

17.2.2019

Fotogalerii naleznete zde.

Nahoru

Horizontal line

Projekt „100 let vzniku Československa“ - 1. stupeň

V pátek 28. 10. se žáci 1. stupně při projektovém vyučování zábavnou formou seznámili s historií vzniku Československa. Čekalo je motivační video, hry, kvízy, pracovní listy, puzzle, skládačky, seznámili se s důležitými okamžiky vzniku našeho státu, se státními symboly, zopakovali si státní hymnu, zjistili, zda znají některá slovenská slova. Celý projekt vyvrcholil sázením „Lípy svobody“ v parku před školou - společným programem s druhým stupněm. Každá třída projekt výtvarně zpracovala ve formě společného plakátu. Celý den byl pro žáky přínosný, plný zážitků, při společné práci se dozvěděli spoustu nových a zajímavých věcí.

Fotogalerii naleznete zde.

Nahoru

Horizontal line