Projekt 72 hodin – „Ruku na to“Projekt 72 hodin

29.10.2019

V pátek 18. 10. 2019 proběhla v parku před školou tradiční celostátní akce s názvem Projekt 72 hodin, v rámci níž se žáci 1. stupně dali do úklidu a zkrášlili tak prostření okolo naší školy. Počasí se nám umoudřilo, tak mohlo vše proběhnout bez problémů. Za odměnu dostali žáci náramky s názvem této akce a poukazy na slevu.

Fotogalerii naleznete zde.72 hodin

21.10.2018

V pátek 12. 10. 2018 se žáci 1. stupně zúčastnili celostátního projektu 72 hodin. Pod názvem „ Za čistou obec“ uklízeli okolí školy – park a chodníky, školní dvůr očistili od listí a odpadků. Za odměnu dostali náramky a placky c logem akce.

Fotogalerii naleznete zde.Projekt 72 hodin

6.11.2017

I letos se žáci prvního stupně zúčastnili celorepublikového projektu 72 hodin – Ruku na to. Žáci uklidili nejen školní dvůr, ale i okolí školy a obecní park. Počasí nám přálo, a tak vše dobře dopadlo. Děti na památku obdržely drobné upomínkové předměty.

Fotogalerii naleznete zde.72 hodin – Ruku na to

23.10.2016

Dne 14. 10. 2016 se konala v parku před naší školou akce 72 hodin – Ruku na to. Cílem byl úklid okolí školy. Děti 1. stupně od 9. 00 do 11.00 hodin hrabaly listí v parku a sbíraly kaštany, které jsme poté předali myslivcům pro zvířátka. Žáci dostali na památku náramky a prvňáčkům jsme zakoupili ze sponzorských darů trička s logem 72 hodin. Ostatní žáci trička měli již z předešlých let. Celá akce byla v rámci celorepublikové aktivity s názvem Za čistou obec.

Mgr. M. Kristová

Fotogalerii naleznete zde.Projekt 72 hodin – Jdi do toho

25.10.2015

V pátek 23. 10. 2015 proběhla od 8.00 do 10.00 hodin akce pro 1. stupeň s názvem 72 hodin. Do tohoto projektu se přihlašujeme tradičně již několik let. Děti spolu se svými třídními vyučujícími uklízejí okolí školy a park, aby si uvědomily, že se o své okolí musíme také starat, aby se nám zde líbilo. Také byl zasazen s panem starostou nový vánoční strom školy. Děti dostaly na památku nalepovací tetování, a tak mnohá čela byla „ozdobena“ nápisem - 72 hodin – Jdi do toho.

Fotogalerii naleznete zde.Sadíme nový vánoční strom školy

25.10.2015

V pátek 23. 10. 2015 jsme zasadili před budovou školy nový vánoční strom. Celá akce proběhla v rámci projektu 72 hodin, kdy měli žáci uklízet okolí školy a park. Ze sponzorských darů byla zakoupena korejská jedlička, která byla zasazena vedle současného velkého smrku, jež časem bude muset „ustoupit“, jelikož by jeho kořeny a výška mohly ohrozit základy budovy školy. Do té doby dvoumetrová jedlička určitě povyroste, a tak o vánoční stromeček před budovou nepřijdeme. Slavnostního sázení se zúčastnili žáci a vyučující 1. stupně. Čestným hostem byl pan starosta, který spolu se zástupci jednotlivých tříd a panem ředitelem výsadbu provedl. Tak ať stromeček roste a dělá nám všem radost.

Fotogalerii naleznete zde.Ruku na to – 72 hodin

23.2.2015

V pátek 24. 10.2014 proběhl na naší škole projekt s názvem 72 hodin – „Ruku na to.“ Této dobrovolnické akce se zúčastnili žáci 1. stupně, úkolem a cílem celého projektu bylo pomáhat lidem, přírodě nebo místu, kde žijí. Žáci naší školy se snažili zlepšit a zkrášlit své okolí tím, že uklízeli prostory kolem školy. S nadšením a velkým pracovním nasazením vyhrabávali listí z trávníku v parku a zametali chodník před školou a podél školy. Někteří svou šikovností ukázali, že umí pracovat a že jim záleží na tom, v jakém prostředí žijí.Projekt 72 hodin – „Ruku na to“

V pátek 18. 10. proběhl na naší škole projekt s názvem 72 hodin – „Ruku na to.“ Této dobrovolnické akce se zúčastnili žáci 1. stupně, úkolem a cílem celého projektu bylo pomáhat lidem, přírodě nebo místu, kde žijí. Žáci naší školy se snažili zlepšit a zkrášlit své okolí tím, že uklízeli prostory kolem školy, park a školní dvůr, s nadšením a velkým pracovním nasazením vyhrabávali listí z trávníku a zametali chodník před školou a podél školy až k obecnímu úřadu. Někteří svou šikovností ukázali, že umí pracovat a že jim záleží na tom, v jakém prostředí žijí.

Děti pracovaly s chutí a elánem. Svou prací pomohly pracovníkům obecního úřadu s úklidem parku a okolí školy. Akce se vydařila, počasí nám přálo.