Naše obec

V rámci koncepce školy (2013 – 2019) pro lepší poznání naší obce jsou žáci vedeni k zájmu o místo, kde žijí, po celý školní rok různými způsoby.

Zjišťují, že shromážděním informací od více lidí se poznání zlepšuje, rozvíjejí mluvený projev. Učí se volit vhodné verbální i nonverbální prostředky.

Na základě všech samostatně získaných informací (internet, dále archivy školy, obce i Žižkovjánku), natočených záběrů a vlastnoručně pořízených fotografií vytvořili žáci devátého ročníku pod vedením p. uč. Mácsaie v rámci výuky Informatiky instruktážní film o naší obci.

Práce na tomto projektu přesahovala rámec výuky informatiky a zasáhla i do osnov českého jazyka (psané i mluvené slovo), dějepisu (historie naší obce), výchovy k občanství a zdraví (naše obec v současnosti), hudební výchovy (výběr vhodné hudby do filmu).

Film bude slavnostně promítán 26. června 2014 v Kulturním domě v Moravském Žižkově u příležitosti pasování žáků 9. ročníku na absolventy naší školy.

Celý film budete poté moci shlédnout na internetových stránkách školy i obce.

V příštím roce budeme pokračovat v tomto zajímavém projektu. Rádi bychom s žáky vytvořili další filmy o naší obci, které se budou detailněji věnovat zajímavým místům, osobnostem, folkloru v naší vesnici. Celý projekt bude ukončen v roce 2019.

Naše obec


Výročí narození T. G. M.

10.3.2019

Dne 5. března deváťáci jako každý rok umyli pomník T. G. Masaryka, patrona naší školy, a všichni žáci si připomněli rozhlasovou relací výročí jeho narození.

Fotogalerii naleznete zde.Projektový den ve škole – Vycházka s myslivcem

24.2.2019

Ve čtvrtek 21. února 2019 se žáci 1. a 2. ročníku vydali na vycházku do přírody s myslivcem panem Karlem Osičkou a jeho kolegou z Velkých Pavlovic. Děti si připravily krmení pro zvěř (suché pečivo, mrkev, jablka, kukuřici…), které pak nasypaly do krmelců. Seznámili jsme se s druhy zvěře, které žijí v okolí naší obce, některé jsme i potkali - zajíce, srnky, bažanta, káně, poštolky, vylezli jsme na posed, podívali se dalekohledem. Velký úspěch u dětí měli lovečtí psi. Počasí nám přálo a vycházka se opravdu vydařila. Pak následovala ve škole beseda s myslivci, ve které nám ukázali některé lovecké trofeje a pověděli další zajímavosti o zvěři. Tímto oběma pánům myslivcům velmi děkujeme za pěkný zážitek. Celá akce proběhla v rámci projektu Naše škola II.

Mgr. D. Řehánková

Fotogalerii naleznete zde.Kostel

1.11.2018

KostelVýročí narození T. G. M.

25.3.2018

V den výročí T. G. Masaryka uklidili žáci 8. ročníku jeho bystu a položili kytičku na jeho památku.

Fotogalerii naleznete zde.Pomník T. G. Masaryka

12.11.2017

26. 10. 2017 vybraní žáci 9. ročníku uklidili pomník T. G. M. v naší obci. Také položili k pomníku kytici u příležitosti státního svátku 28. října.

Fotogalerii naleznete zde.Prezentace žáků 9. ročníku 2008/2017 - Naše škola včera a dnes

27.7.2017


Krojová trilogie

25.7.2016


Školní majáles 2016

13.5.2016


Exkurze u modeláře

8.5.2016

Dne 5.5. 2016 se žáci 8. a 9. třídy zúčastnili exkurze u pana Bradávky, dlouholetého modeláře. Pan Bradávka nám představil své modely letadel, které si sám staví a sám s nimi i příležitostně létá. Řekl nám, jak dlouho se už v tomto koníčku angažuje a vysvětlil, jaké materiály a příslušenství ke stavbě používá. Představil nám téměř všechny své větroně, motorové modely, lodě, ponorku, i čarodějnici. Společně s žákem z 8. třídy, který se v tomto koníčku také angažuje (mnou), nám vysvětlil, jak fungují různé systémy a jaké příslušenství do létajícího modelu potřebujeme. Exkurze se nám líbila, byla přínosná a zábavná.

Michal Hubáček

Fotogalerii naleznete zde.Výročí narození T. G. Masaryka

14.3.2016

V pondělí 7. 3. 2016 jsme si připomněli výroční narození prvního československého prezidenta T. G. Masaryka. Naše škola nese čestný název tohoto významného muže, a proto jsme si také vzali patronát nad jeho pomníkem, který je umístěn v parku před školou. Žáci 6. ročníku pod vedením paní učitelky Ivy Sovové pomník umyli, vyčistili a položili květiny.

Fotogalerii naleznete zde.Den vzniku samostatného Československa

25.10.2015

V pátek 23. 10. 2015 jsme si rozhlasovým vysíláním připomněli výroční vzniku samostatného Československa. Žáci 6. ročníku spolu se svou třídní vyučující Mgr. Ivou Sovovou přebrali patronát nad pomníkem T. G. Masaryka po loňských deváťácích. Spolu uklidili pomník našeho prvního československého prezidenta a položili sváteční kytici.

Fotogalerii naleznete zde.Výročí 28. října

13.11.2014

V úterý 28. října 2014 uctili žáci památku našeho prvního československého prezidenta. V rámci projektu školy Naše obec a svého patronátu nad pomníkem T. G. Masaryka vyčistili památku a položili k pomníku květinovou vazbu, která byla hrazena z prostředků školy. I tímto se učí vztahu k historii a památkám naší obce.

Fotogalerii naleznete zde.Nástěnka z historických fotografií Moravského Žižkova

27.5.2014


Patronát osmáků

17.4.2014

Naše škola nese čestný název Základní škola T. G. Masaryka. Rádi bychom vedli žáky k tomu, aby věděli, kdo vlastně tento muž byl, čím se zapsal do dějin naší země. V obci také máme památník s bustou tohoto významného muže. Žáci osmé třídy, společně se svojí třídní vyučující Mgr. I. Sovovou, se rozhodli, že si vezmou nad tímto památníkem patronát. Nejdříve ho celý vyčistili, položili květinu k příležitosti výročí narození T. G. M. Dále se chystá obnova nápisu a ochranný nátěr celé busty.

Věříme, že památník pod jejich patronací bude důstojnou oslavou osobnosti našeho prvního československého prezidenta.

Fotogalerii naleznete zde.

Masaryk