Naše škola - školní družina

28.3.2019

Fotogalerii naleznete zde.Školní majáles 2016

13.5.2016


Zhodnocení soutěže o hymnu školy

12.4.2016


Nový kalendář školy

22.9.2015

Letos navazujeme na loňský úspěšný kalendář krojů a vydáváme tentokrát školní kalendář – tedy kalendář na školní rok 2015/2016. Zachycuje život školy v jednotlivých měsících. Pokud byste měli zájem o jeho koupi, je k dostání v ředitelně školy za nákupní cenu 100,- Kč.Poděkování - nová trička

17.6.2015

Není mnoho těch, kteří jsou ochotni finančně nebo materiálně podpořit činnost základní školy. Jakékoliv takové podpory si velmi vážíme. Za tyto sponzorské dary jsme nedávno mimo jiné zakoupili pro žáky I. a II. stupně nová trička. Trička (celkově zakoupeno 42 ks) vybral a nechal potisknout p. uč. Z. Mácsai. Děti v nich už i velmi úspěšně reprezentovaly na Atletických přeborech Podluží, kde získaly 20 medailí.

Upřímně všem dárcům a sponzorům děkujeme.Volíme vlajku školy

21.5.2015

Z navržených šesti vlajek pro naši školu vyšel vítězně návrh číslo 6 od Marka Maděřiče z 9. ročníku.

Na druhém místě se umístil návrh číslo 3 a na třetím místě návrh číslo 5. Podle vítězné předlohy bude zhotovena vlajka, která bude vyvěšována při slavnostních příležitostech na budovu školy.

Děkujeme všem, kteří se zúčastnili online hlasování.

Vlajka školy
Vyhodnocení vlajka č.6 44 hlasů
17.5.2015 vlajka č.3 21 hlasů
  vlajka č.5 6 hlasů


Logo školy

26.3.2014

Projekt Naše škola je zaměřen na to, aby žáci získali ke své škole bližší vztah, aby si sami zkusili zvolit, vytvořit symboly školy. V letošním školním roce to bude soutěž o logo školy, v dalších letech potom soutěž o vlajku školy a hymnu školy. V rámci tohoto projektu byl také vytvořen i žákovský senát, který již úspěšně pracuje.

Tereza

V měsíci dubnu proběhlo hlasování o logo školy. Poprosil jsem naši bývalou žákyni Terezu Dolákovou, která nyní studuje střední pedagogickou školu a je velmi výtvarně nadaná, aby nám vytvořila možné náměty na logo školy. Logo školy je vlastně znak, který budeme používat jak na tiskopisech školy, tak bude vytvořen znak, který vyvěsíme na budovu školy. A jak hlasování vypadalo? Na nástěnce u vchodu na 1. stupeň byly umístěny 4 varianty loga školy. Na každém obrázku bylo číslo. Třídní učitelé obdrželi pro své žáky lístky, které byly označeny razítkem školy. Každý žák i zaměstnanec školy dostal jeden lístek, na který napsal číslo toho obrázku, který se jim líbil nejvíce a vhodil jej do schránky důvěry pod nástěnkou. Hlasování bylo anonymní.

Všechny čtyři návrhy byly opravdu velmi povedené. Nejvíce se však strhl boj mezi dvěma a to návrhem č. 2 a návrhem č. 3. Po sečtení hlasů nakonec zvítězil návrh č. 3. Toto vtipné logo se symboly T. G. Masaryka dokázalo, že žákům nechybí vtip a vkus.

Celá soutěž zpestřila výuku, žáci již od 1. ročníku volili, dávali svůj hlas, naučili se sami rozhodovat.

Závěrem bych rád poděkoval hlavně T. Dolákové, která nám krásná loga vytvořila.

Mgr. Miloslav Sova, ředitel školy

Vítězné logo