Pro školy

V letošním školním roce se naše škola zapojila do projektu s názvem Pro školy.

Projekt Proškoly.cz vznikl v roce 2007 jako pomůcka pro žáky základních škol, kteří stojí před rozhodováním, jaký si vybrat studijní obor nebo kam se vydat ve své další profesní specializaci. Časem uzrál v místo, kde si žáci průběžně ověřují své schopnosti a spolu se svými rodiči a učiteli nalézají oblasti, ve kterých jsou dobří, i ty, na jejichž rozvoj je potřeba se zaměřit. V současnosti server ProŠkoly.cz nabízí Testy dětských schopností, Paměťové testy, Testy pro nejmenší a Test volby povolání.

Všechny testy jsou vytvořeny tak, aby probíhaly pouze v prostředí www.proskoly.cz a výsledek byl vyhodnocen ihned po ukončení testu. Odpadá tak komplikovaná a nákladná příprava testů v papírové formě a zdlouhavé vyhodnocování výsledků. Testy lze absolvovat z jakéhokoliv počítače připojeného k Internetu (ze školy, z družiny, z domova, atd.).

Testy budeme využívat v hodinách, ale žáci si je sami mohou zkusit i v domácím prostředí. Věříme, že tím zlepšíme možnosti procvičení učiva, ale i možnost zjištění předpokladů při výběru střední školy.