Třída pro třídu

Tento projekt, který realizujeme na naší škole od roku 2014/2015 má za úkol naučit pořádat, realizovat a uskutečňovat akce, které si sami žáci vymyslí. Spolu s učiteli celý projekt vždy naplánují a zrealizují s tou třídou, kterou si vyberou. Projekt může probíhat jak v rámci výuky, tak mimo vyučování. S tématem, programem a rozpočtem seznámí zástupci třídy a třídní učitel ředitele školy nejpozději měsíc před realizací. Důležitým úkolem projektu je také stmelení kolektivu žáků jednotlivých tříd s druhými třídami.

video

Akce třída pro třídu - Bruslení Břeclav

15.3.2020

V pondělí 9. 3. 2020 navštívili žáci 3. a 4. ročníku Zimní stadion v Břeclavi, kde si vyzkoušeli své bruslařské schopnosti. Vše proběhlo v rámci projektu školy Třída pro třídu.

Fotogalerii naleznete zde.

Nahoru

Horizontal line

Titanic

30.4.2019

Dne 14.3.2019 se 6. a 7. třída zúčastnily výstavy o Titanicu v Brně. Na začátku jsme dostalii vstupenky a palubní lístky se jménem pasažéra. Taky jsme dostali audio průvodce, který nám u každého čísla vyprávěl daný příběh. Na konci jsme se dozvědeli, jestli jsme přežili, nebo ne. Výstava o Titanicu se všem líbila

Fotogalerii naleznete zde.

Nahoru

Horizontal line

Třída pro třídu – Piškvorkový turnaj

7.3.2019

Dne 5. 3. 2019 proběhl mezi 3. a 4. třídou turnaj ve stolních hrách. Děvčata soutěžila v pamětné hře " Pexeso " a chlapci zase v logické a taktické hře " Piškvorky ".

M. Šilhanová

Fotogalerii naleznete zde.

Nahoru

Horizontal line

První pomoc 6.11.2018

4.12.2018

Dne 6. 11. se v 5. a 7. ročníku naší školy uskutečnila akce „První pomoc“. Studenti ze Střední zdravotnické školy v Brně ukázali žákům základy první pomoci, které si pak žáci mohli vyzkoušet na modelových situacích. Akce se žákům líbila.

Fotogalerii naleznete zde.

Nahoru

Horizontal line

Strašidelné putování

1.11.2018

Tradiční akce s názvem „ Strašidelné putování „ se uskutečnila dne 19. 10. 2018 žáky prvního stupně. Zúčastnilo se jí 60 dětí, pro které připravili program a soutěže žáci devátého a osmého ročníku. Na Agrární nejprve dětí rozdělené do družstev poznávaly koření, přemýšlely nad různými hádankami, skákaly v pytlích, pohybovaly se na chůdách atd. Pak se začalo stmívat a prvňáci a někteří druháci se vydali na Stezku odvahy, na její lehčí verzi. Potom je následovali starší spolužáci, kteří si vybrali tu těžší část a chodili po malých skupinách bez baterek. Strašidelná stezka byla plná někdy dost děsivých postav a duchů, ale většina z dětí zocelená minulými roky se bojí tak příjemně. V poslední části deváťáci zapálili táborák a všichni si opékali špekáčky, sponzorované manžely Virágovými, pili čaj, dodaný paní Maděřičovou a příjemně se bavili. Byli jsme rádi, že někteří loňští absolventi přijali naše pozvání, znovu oblékli strašidelné masky a pomohli nám udělat správnou atmosféru. My deváťáci děkujeme všem vyučujícím, kteří nám při organizování akce pomohli a všem sponzorům.

Fotogalerii naleznete zde.

Nahoru

Horizontal line

Třída pro třídu – Překážková dráha – I., II. ročník – Opičí dráha

29.5.2018

Ve čtvrtek 24. 5. 2018 si žáci společně zasoutěžili v tělocvičně. Děti ze druhé třídy, spolu s paní učitelkou, připravily pro prvňáčky překážkovou dráhu. Všichni si ji zkusili hned dvakrát a mohli si tak ověřit svou tělesnou zdatnost a obratnost.

Nahoru

Horizontal line

Laser game

20.5.2018

18. 4. 2018 jsme jeli na laser game do Brna. Rozdělili jsme se na 4 týmy. Každý tým měl 2 hry na 15 minut. Měli jsme na sobě vesty, které na sobě měly světýlka, do kterých jsme se museli trefovat. Když nás někdo trefil, na 5 sekund jsme zhasli. Bylo zde i červené oko, které na nás také střílelo, lasery a my jsme se do něj museli trefit. Po laser game jsme šli na oběd do KFC a poté jsme šli na vlak. Vrátili jsme se o půl paté. Výlet se nám líbil.

(VII. třída)

Akce se nám líbila. Dne 18. 4. 2018 nás sedmáci pozvali na laser game do Brna. Byla tam velká švanda. Moc se nám tam líbilo. A i učitelky si zahrály.

(VIII. třída)

Foto zde.

Nahoru

Horizontal line

Akce Třída pro třídu – Turnaj ve vybíjené ( 3. a 4.r.)

18.2.2018

Dne 15. 2. 2018 zorganizovali čtvrťáci pro své kamarády ze třetí třídy turnaj ve vybíjené. Každá třída si zvolila svého kapitána a děti byly seznámeny s pravidly hry. Turnaj skončil nerozhodně. Všechny zúčastněné děti dostaly diplom za sportovní výkon v turnaji ve vybíjené. Akce se dětem líbila

Fotogalerii naleznete zde.

Nahoru

Horizontal line

Spaní s baterkou

11.12.2017

Ve čtvrtek 16. 11. 2017 nás osmáci pozvali na akci SPANÍ S BATERKOU. U školy jsme se sešli v 19:15 hodin. Vše pro nás už bylo připravené. Přišli jsme do 8. ročníku, kde nás přivítali a zahráli jsme si různé hry, jako například: chození kolem židlí, praskání balónků atd. Potom jsme si zatancovali na písničky na přání. Ve Velkých Bílovicích jsme měli objednáno mnoho jídla z pizzerie. Pizza všem moc chutnala. Po večeři jsme si zahráli hru, při které byla ve škole všude tma a my jsme hledali osmáky, kteří nám dávali těžké hádanky. Když jsme hádanku uhodli, dostali jsme písmenka a z nich jsme měli poskládat slovo. Jak jsme hru dohráli, tak jsme si nachystali věci na spaní a podívali jsme se na film. Po filmu jsme šli spát a ráno jsme se vzbudili docela brzy. Ke snídani byl rohlík s pomazánkovým máslem a čaj. Poté si všichni sbalili věci a šli jsme domů.

LUCIE FRISOVÁ A MARIE KONEČNÁ 7. ROČNÍK

Fotogalerii naleznete zde.

Nahoru

Horizontal line

Bowling – akce Třída pro třídu

11.5.2017

Dne 27. 4. 2017 jsme společně se VII. třídou navštívili bowling ve Velkých Bílovicích. Jeli jsme linkovým autobusem tam i zpět. Bowling jsme hráli celkem 2 hodiny, byly tam dvě dráhy a každý hráč soutěžil sám za sebe. Užili jsme si plno legrace, neboť většina z nás hrála bowling poprvé. Během hry se člověk učil a čím dál víc nás to bavilo. Nejlepším hráčem ze sedmé třídy se stal Samuel Tetur a ze šesté třídy to byl Martin Rybar. Podle mého názoru se akce šesťáků pro sedmáky vydařila. Už se těším na další akci "Třída pro třídu"

Tadeáš Tomšej, 6. ročník

Fotogalerii naleznete zde.

Nahoru

Horizontal line

Třída pro třídu – 6., 7. ročník

24.4.2017

Dne 1. 3. 2017 jsme uspořádali v rámci dějepisu a akce Třída pro třídu výlet do Brna a navštívili jsme muzeum zabývající se pravěkem. Bylo postaveno roku 1962. Toto muzeum se nazývá Antrophos, najdeme jej v Pisárkách.

Byli jsme na výstavě obrazů Zdeňka Buriana, prohlídce s průvodcem a výstavě s tématikou neandertálci.

Výstava Neandrtálců měla šest částí, které je popisovaly od chování až po schopnosti a spoustu jiných zajímavých informací i faktů o nich.

Na prohlídce byl jako jeden z nejzajímavějších a největších objektů imitace mamuta v reálné velikosti a i jeho kostra. Také zde byly samozřejmě i jiné velice zajímavé věci. Jako např.: výstava imitací spousty sošek Venuší nebo také kostra austrolophiteca, které bylo nalezeno a vystaveno něco kolem 40%.

Celá akce byla velmi naučná a zajímavá a velmi mě bavila.

M. Osička

Nahoru

Horizontal line

Jumppark

24.4.2017

Dne 10. 4. jsme společně s 9. třídou navštívili Jumppark v Brně v rámci akce Třída pro třídu. Před Jumpparkem jsme navštívili hrad Špilberk, kde jsme si udělali krátkou přestávku. V Jumpparku jsme skákali 1 hodinu, ale i tak jsme si užili plno zábavy a máme plno zážitků. Všem se tato akce líbila a budeme na ni ještě dlouho vzpomínat.

Daniel Macík, 8. ročník

Fotogalerii naleznete zde.

Nahoru

Horizontal line