Aktivní škola

Naše škola v letošním roce umožňuje svým žákům a jejich rodičům využívat webový portál www.proskoly.cz, který nabízí ucelenou řadu testových úloh zaměřených na základní rozumové schopnosti žáků (logika, paměť, prostorová představivost, vnímání, koncentrace). Portál mohou děti využívat doma zdarma bez jakéhokoliv časového omezení. Přístupová jména a hesla pro přístup do portálu obdrželi žáci od svých třídních učitelek.

Proškoly.cz

Aktivní škola