Zdravé zuby

Veselé zoubky

19.2.2016

Ve středu 17. 2. 2016 byl pro děti prvního ročníku připraven preventivní program Veselé zoubky. Děti se dozvěděly, kolik zubů má mléčný chrup a jak správně o své zoubky pečovat. Vše si i názorně vyzkoušely na zvětšeném modelu zubů. Nakonec obdržely od společnosti Dm krásné dárečky.

Fotogalerii naleznete zde.Veselé zoubky

18.3.2015

Již druhý rok se žáci 1. ročníku zapojili do preventivního programu "Veselé zoubky". Prostřednictvím programu na interaktivní tabuli a společným povídáním se děti dověděly, jak zoubky fungují, jaké zoubky máme a co je to mléčný chrup. Nejdůležitější byly informace, jak o zoubky správně pečovat - jak si je čistit, jak často navštěvovat zubního lékaře, jaký má být správný kartáček a co se stane, když se o zoubky nebudou správně starat (zubní kaz). Každý žák dostal taštičku, která obsahovala  zubní kartáček, zubní pastu, přesýpací hodiny (určí čas, jak dlouho si zoubky čistit), žvýkačky a brožuru pro rodiče. Dětem se program líbil, se zaujetím a správně řešily nakonec kontrolní test na interaktivní tabuli.

Žáky velmi bavila práce s interaktivním programem, doplňovali, spojovali různé úkoly. Zasmáli se vtipnému kvízu, který jim pomohla přečíst jejich učitelka. Velkou radost měli z balíčků, které dostali na závěr – byl v něm kartáček, pasta, žvýkačka, přesýpací hodiny, žvýkačky.

Mgr. Renata RebendováVyhodnocení soutěže Zdravé zuby

11.9.2014

Výherci z naší školy :
K. Lašková – 3. r.
L. Frisová – 3. r.Veselé zoubky

V úterý 25. 3. 2014 se žáci 1. ročníku zúčastnili projektu Veselé zoubky. Prohlédli si pohádku o Hurvínkovi a jeho trápení se zoubky. Pak pracovali na interaktivní tabuli. Seznámili se s podobou dětského chrupu – zjistili, kolik mají zubů, jak jejich zub vypadá zvenčí i zevnitř, co způsobuje zubní kaz a jak o zuby nejlépe pečovat. Na závěr dostali dárkové balíčky s pomůckami na čištění zubů. Další den si pak svoje vědomosti o zubech zopakovali a vyplnili pracovní listy.

Žáky velmi bavila práce s interaktivním programem, doplňovali, spojovali různé úkoly. Zasmáli se vtipnému kvízu, který jim pomohla přečíst jejich učitelka. Velkou radost měli z balíčků, které dostali na závěr – byl v něm kartáček, pasta, žvýkačka, přesýpací hodiny, žvýkačky.

Mgr. D. Řehánková

Fotogalerii naleznete zde.Výukový program "Zdravé zuby"

V letošním roce se naše škola zapojí opět do výukového programu Zdravé zuby, který je zaměřen na péči o chrup, prevenci zubního kazu u dětí, ale i prevenci ochrany a podpory zdraví vůbec. Každý žák 1. stupně naší základní školy obdrží soutěžní kartu, kterou si nechá potvrdit u svého stomatologa, vyplní soutěžní otázku a společně s ostatními žáky odešle. Vyhrát může zajímavé ceny. Dále žáci obdrží Pracovní sešit, ve kterém si mohou sami odpovědět na zajímavé otázky z oblasti péče o chrup a společně s vyučujícím vyvodit zásady péče o své zdraví.

www.zdravezuby.cz

Koordinátor akce: Mgr. P. ÚlehlováZdravé zuby

I letos stejně jako v jiných letech se naše škola zapojila do projektu „Zdravé zuby.“ Jde o výukový program péče o chrup pro děti 1. stupně ZŠ. Cílem tohoto programu je zlepšit zubní zdraví dětí a mládeže a vytvořit tak předpoklady k zajištění zdravých zubů i u dospělé populace v budoucích letech.

Již od začátku školního roku, tedy v měsíci září, se mladší děti v rámci výchovy ke zdraví, která je součástí předmětu prvouka, seznamují se svým chrupem. Formou pracovního listu se učí o své zuby správně pečovat, jak často a dlouho je potřeba si zuby čistit, jaký je nejvhodnější zubní kartáček, kolik zubů má dětský chrup i chrup dospělého člověka, jak se jednotlivé zuby jmenují, co správně jíst, abychom se vyvarovali zubnímu kazu atd.

Součástí tohoto projektu je také soutěž, ve které každý žák 1. stupně obdrží ve škole soutěžní kartu. Úkolem učitele je motivovat děti k tomu, aby navštívily svého zubního lékaře, který jim do karty potvrdí razítkem jejich vyšetření. Děti si svoji kartu celou vyplní, vypíší údaje o sobě a zodpoví na soutěžní otázku.

Všechny odevzdané karty se posílají hromadně za celou školu na danou adresu do 1. května 2014, kdy soutěž končí. Výherci z řad dětí mohou vyhrát velmi pěkné ceny, vyhodnocení soutěže proběhne v červnu tohoto roku.