Zasaď si svůj strom

Projekt školy a obecního úřadu

Dne 21. 10. 2013 jsme se zapojili do projektu Zasaď si svůj strom. Na základě přiznané dotace pro výsadbu ovocných stromů, kterou se podařilo získat obecnímu úřadu, jsme vy-mysleli tento projekt. Děti si nejdříve přečetly informace o stromech, které budou sázet. Ty zpracovali žáci devátého roč-níku pod vedením Ing. Marie Kosové a pana učitele Mácsaie. Poté jsme přešli na místo, kde se stromy sázely. Zde následo-vala další přednáška o konkrétních odrůdách, které budou sá-zeny a o důvodech, proč byly právě tyto odrůdy zvoleny. Na-konec si každý z žáků a učitelů zasadil strom, který bude mít označený visačkou se svým jménem jako jeho patron. Žáci se mohli po práci zahřát čajem, který podávali místní hasiči.

Počasí nám přálo a akce měla u žáků úspěch. Některé z nich sázení tak bavilo, že pomáhali ostatním a nakonec zasadili i stromy, pro které nezbyl žádný patron. Někteří si připravili vzkaz budoucím generacím, který dali do skleněné lahvičky a vložili do kořenů svého stromu.

Tato první etapa projektu byla pro 2. stupeň, 1. stupeň si zasa-dí své stromy na jaře 2014. Ale tím, že strom žáci zasadí, akce nekončí. Úkolem patronů je strom chránit a starat se o něj. Na jaře se budou žáci v rámci praktických činností o strom starat, okopávat, plet okolí stromů, zalévat.

ALTHANOVA RENKLODA
Citronové zimní
Jabloň
Jabloň Panenské České
JABLOŇ VILÉMOVO
Jeřáb oskeruše
Malus Královnino
MIRABELKA NANCISKÁ
Slivoň
SLIVOŇ GABROVSKÁ
Slivoň WANGENHEIMOVA
STANLEY

Strom


Výměna jmenovek na zasazených stromech - duben 2015

23.4.2015

Fotogalerii naleznete zde.Nové jmenovky a úprava zasazených ovocných stromů - 23. 4. 2014

26.4.2014

Většinou žáci osmé, ale někteří i z deváté třídy dnes upravovali již zasazené stromy. Kolem stromků vytrhali trávu a okopali zem. Pod vedením p. uč. Mácsaie zde také připevnili nové cedulky se jmény. Ukázali tak, že nejenom stromky zasadili, ale mají i vůli se o ně dále starat.

Fotogalerii naleznete zde.Výsadba aleje „Pod Vinohrady“ - II. etapa

V prvním jarním týdnu byla dokončena výsadba aleje starých a krajových odrůd ovocných stromů podél polní cesty směřující z obce Moravský Žižkov směrem k vinohradům. Alej se táhne od rybníka až k lokalitě „U lípy“, kde se koná každoroční vinařská slavnost „zarážení hory“.

Druhá etapa výsadby aleje proběhla ve dnech 17. – 18. března 2014. Odborný dohled nad výsadbou byl svěřen zahradnické firmě Petra Buzrly, ale do projektu se zapojila také místní Základní škola T. G. Masaryka nebo Sbor dobrovolných hasičů. Zvláštním hostem II. etapy výsadby byl Dětský rehabilitační stacionář Vlaštovka z Hodonína, jehož cílem je zkvalitnit životní podmínky dětí s postižením. Děti z Vlaštovky převzaly patronát hned nad prvním vysazeným stromkem, druhý bude mít v symbolické péči rodina Fabičovicová ze Žižkova, jejichž syn Viktor do stacionáře dojíždí.

Žižkovští školáci na oplátku obdrželi jako dárek keramický strom, který byl vyvěšen na chodbě školy. Škola se domluvila se stacionářem i na další spolupráci. Děti z Vlaštovky přijedou na školní olympiádu, která proběhne v červnu, kde budou společně s místními žáky sportovat a hrát hry.

Hlavním cílem celé akce ale bylo zapojení žáků místní školy do výsadby a následné péče o vysazené stromky. Školáci si proto mohli „svůj“ stromek nejen vlastnoručně zasadit, ale formou převzetí patronátu také přislíbili, že se o něj budou i nadále starat. Na podzim sadili stromky starší děti, tentokrát přišel na řadu první stupeň základní školy, jehož žáci se už od podzimu nemohli dočkat, kdy i oni budou vysazovat „své“ stromky. Těm nejmenším s výsadbou pomohli žáci osmého a devátého ročníku.

Na podzim bylo v první etapě vysázeno celkem 56 stromů, převážně švestek a slivoní, v horní části aleje bylo poblíž lokality U lípy vysazeno pět oskeruší a jedna mladá lipka, aby dožívající staré lípě pomalu vyrůstala „náhradnice“.

V rámci druhé etapy bylo vysázeno 25 jabloní (odrůdy Průsvitné letní, Boskopské červené, Gravštýnské, Matčino a James Grieve), deset hrušní (Williamsova, Lucasova, Clappova, Boscova lahvice) a sedm třešní (Rivan, Sam, Kaštánka, Hedelfingerská). Dalších 14 stromků pro výsadbu dětem věnoval místní sadař a ovocnář, pan Josef Buzrla, za což mu patří velké poděkování. Ke křížku byla dosazena ještě jedna mladá lípa.

Stromky byly opatřeny kůly, cedulkami s označením odrůdy a patrona stromu, dále pak ochranou proti okusu, byly pohnojeny a zasypány kůrou, aby byly chráněny před vymrznutím a přílišným vysycháním půdy. Místní hasiči se opět postarali o vydatnou zálivku vysazených stromků. Protože počasí nám tentokrát tak úplně nepřálo (nepršelo, ale foukal studený vítr) čaj na zahřání pro mladé sadaře zajistila paní Maděřičová a naléval jej sám pan starosta.

Aby alej vypadala ještě více k světu, byl proveden současně i zdravotní řez u stávajících starých třešní. Stromky jsou tak nyní vysázeny po obou stranách aleje, v příštích čtrnácti dnech zbývá ještě vysadit v horní části aleje pět moruší, nad kterými převezmou patronát děti z místní Mateřské školy Sluníčko. Celkem tak bude v nové aleji vysázeno 112 stromů.

Ještě jednou děkujeme všem, kdo se na výsadbě aleje podíleli, a přejme si, aby se všechny vysazené stromky ujaly a dlouhá léta nesly užitek.

Mgr. Jaroslav Čech

Fotogalerii naleznete zde a zde.