Sponzoři

Děkujeme všem, kteří se nám rozhodli jakýmkoliv způsobem pomoci, ať to bylo cestou materiální podpory, či formou finančního daru.
Zde si dovolujeme uveřejnit jména osob či institucí, které nám v uplynulých letech věnovali sponzorský dar. Vaší pomoci si opravdu velmi vážíme.
Na těchto stránkách vás budeme informovat o tom, jak bylo s vaší pomocí naloženo, případně co konkrétního bylo možno za vaše prostředky pořídit.

 • březen 2020, Zahradnictví Malinkovič, květiny na jarní výzdobu vchodu školy
 • prosinec 2019, paní M. Konečná, Moravský Žižkov, 500 Kč
 • prosinec 2019, paní I. Přibylová, Moravský Žižkov - perníčky na vánoční jarmark školy
 • prosinec 2019, Ovocnářství Buzrla Moravský Žižkov, 5.000 Kč
 • prosinec 2019, Evženie Galová, Moravský Žižkov, 500 Kč
 • říjen 2019, ETIFLEX, s.r.o., tisk ilustrací pro výzdobu budovy školy
 • říjen 2019, Divadelní společnost Šejkspír, 25.000 Kč
 • říjen 2019, VEOS Pospíšil s.r.o. Dolní Bojanovice, elektrická pila MAKITA JV0600K
 • září 2019, Hantály Velké Pavlovice, 7.000,- Kč
 • květen 2019, Martin Rybar, Prušánky 10 000,-Kč
 • duben 2019, Mgr. František Vlasák, DISTR služba škole, Mikulov 5.000,- Kč
 • prosinec 2018: Honební společenstvo Moravský Žižkov, 20.000 Kč
 • prosinec 2018: MILAN NESTAREC s.r.o. Moravský Žižkov, 5.000 Kč
 • prosinec 2018: Suprkara s.r.o. Brno, 10.000 Kč
 • prosinec 2018, Pálkovi, Mikuláš pro žáky 6. ročníku
 • prosinec 2018, rodiče Daniela Němečka a Leontýny Sprinzelové , výtvarné pomůcky do družiny
 • Listopad 2018, Farma RV Moravský Žižkov, 3000,- Kč
 • říjen 2018, manželé Virágovi, špekáčky pro akci Strašidelné putování
 • říjen 2018, Zahradnictví Malinkovič, chryzantémy na výzdobu vchodu školy
 • září 2018, Farma RV Moravský Žižkov, proso pro andulky
 • září 2018, Hantály Velké Pavlovice, 7.000,- Kč
 • červen 2018, Mgr. František Vlasák, DISTR služba škole, Mikulov 5.000,- Kč
 • červen 2018, p. Galová, 2.550,- Kč
 • červen 2018, Hana Virágová, 2.000,- Kč
 • červen 2018, Farma RV Moravský Žižkov, seno pro králíky
 • květen 2018, Martin Rybar, Prušánky 10 000,-Kč
 • květen 2018, Zahradnictví Malinkovič, květiny na výsadbu před školou
 • duben 2018, A. Tománková, výroba dortu
 • prosinec 2017, B.V.Hydraulika s.r.o. Moravský Žižkov, 2.000,- Kč
 • prosinec 2017, Ovocnářství Buzrla 5.000,- Kč
 • prosinec 2017, paní Maršálková, 20 000,- Kč
 • listopad 2017, paní I. Přibylová - perníčky na vánoční jarmark školy
 • listopad 2017, paní L. Maděřičová - materiál na vánoční výrobky
 • listopad 2017, Vinařství Maděřič, 5 000,- Kč
 • listopad 2017, pan Milan Nestarec, 5.000,- Kč
 • říjen 2017, Farma RV Moravský Žižkov, krmivo pro králíky
 • říjen 2017, manželé Virágovi, špekáčky na strašidelné putování
 • září 2017, Martin Rybar, Prušánky, 10.000,- Kč
 • červen 2017, Hantály Velké Pavlovice, 8.000,- Kč
 • září 2017, L. Maděřičová, seno pro králíky
 • květen 2017 - MVDr. V. Janoušek, očkování králíků
 • duben 2017, Mgr. František Vlasák, DISTR služba škole, Mikulov 4.000,- Kč
 • duben 2017 - p. L. Vachová - budka pro ptáky na školní dvůr
 • prosinec 2016, paní Přibylová – perníčky na vánoční jarmark
 • prosinec 2016, Restaurace a penzion Maděřič , výrobky s dětmi 7. ročníku na vánoční jarmark
 • prosinec 2016, FARMA R.V. spol. s r.o., 5.000 Kč
 • prosinec 2016, B.V.Hydraulika s.r.o. Moravský Žižkov, 3.000,- Kč
 • prosinec 2016, Radek Zabloudil, Moravský Žižkov, opravy žaluzií, rolet ve školní družině a v PC-učebně, cca 3.000 Kč
 • listopad 2016, L. Maděřičová, morče pro 4. r.
 • listopad 2016, L. Maděřičová, ozdoby pro vánoční strom školy
 • listopad 2016, Virágovi, špekáčky pro akci "Strašidelné putování"
 • říjen 2016 - Vítězslav Dušek, 6 000,- Kč - úhrada přednášky cestovatele T. Kubeše
 • říjen 2016 - M. Rybar, 3 000,- Školní zoo ( králík, krmivo)
 • říjen 2016 - Farma RV - seno pro králíky
 • září 2016 - L. Maděřičová - klece a příslušenství do školní zoo
 • červen 2016, Hantály Velké Pavlovice, 7.000,- Kč - rozvoj environmentální výchovy
 • červen 2016, p. Galová, 2.700,- Kč
 • červen 2016, Mgr. František Vlasák, DISTR služba škole, Mikulov 5.000,- Kč
 • červen 2016, Zahradnictví Malinkovič - letničky na výsadbu záhonu před školou
 • červen 2016, p. Straková, krmení pro králíky
 • duben 2016 - Farma R.V., proso pro andulky
 • únor 2016, Truhlářství ZF, zhotovení králíkárny
 • prosinec 2015, Vinařství Maděřič – 5.000 Kč
 • prosinec 2015, Michal Fabičovic, oprava spadlé omítky ze stropu - výdejna obědů
 • listopad 2015 - p. I. Přibylová - perníčky na vánoční jarmark školy
 • listopad 2015, - Truhlářství - ZF, zhotovení stolů a lavic do pergoly v hodnotě Kč 13.800,-
 • prosinec 2015 - Farma R.V. 5 000,- Kč
 • prosinec 2015, p.L. Maděřičová, Restaurace Maděřič – výrobky na vánoční jarmark, ozdoby na vánoční strom školy, čaj na vánoční jarmark
 • říjen 2015, pan Virág, špekáčky pro akci "Strašidelné putování"
 • říjen 2015, ZF -Truhlářství, Z. Frisa - Bedna na písek (nácvik psaní písmen pro 1. ročník)
 • říjen 2015, Vítězslav Dušek, 6.000,- Kč - financování vzdělávacího výletu do Prahy; světla pro školu v přírodě
 • září 2015, Hydraulika s.r.o. Moravský Žižkov, 5.000,- Kč
 • červenec 2015, Hantály Velké Pavlovice, 10.000,- Kč - rozvoj environmentální výchovy
 • červen 2015, Vítězslav Dušek, 4.000,- Kč - financování projektu "Velká města ČR"
 • červen 2015, Zahradnictví Malinkovič, rostliny - výsadba květinového záhonu před vchodem do budovy školy
 • květen 2015, Mgr. František Vlasák, DISTR služba škole, Mikulov 5.000,- Kč
 • květen 2015, PKZ Poštorná - dvě keramické nádoby na květiny
 • březen 2015, KDU ČSL, 5.000,- Kč
 • březen 2015, p. Galová, 4.000,- Kč
 • prosinec 2014, Ovocnářství Buzrla 5.000,- Kč
 • prosinec 2014, paní Přibylová – perníčky na vánoční jarmark
 • listopad 2014, Vítězslav Dušek, 3.000,- Kč, vánoční hvězda na vánoční strom školy
 • říjen 2014, Farma R.V., 20.000,- Kč, digitální kamera, odměny pro žáky
 • říjen 2014, Vítězslav Dušek, 4.000,- Kč, zeměpisná přednáška
 • říjen 2014, pan Virág, špekáčky pro akci "Strašidelné putování"
 • říjen 2014, Evženie Galová, 3.900,- Kč
 • září 2014, Mgr. Rudolf Bartošík, materiál k výzdobě školy v hodnotě Kč 1.865,
 • květen 2014, Hana Virágová, 4.000,- Kč
 • duben 2014, Vítězslav Dušek 4.000,- Kč, úhr.nákladů na vzdělávací přednášku cestovatele T.Kubeše
 • duben 2014, Bc. Kateřina Bartošíková, učitelka ZŠ, 750,- Kč
 • duben 2014, Evženie Galová 4.600,- Kč
 • únor 2014, Mgr. František Vlasák, DISTR služba škole, Mikulov 5.000,- Kč
 • leden 2014, Vítězslav Dušek 5.000,- Kč
 • leden 2014, Ovocnářství Buzrla 5.000,- Kč
 • prosinec 2013, paní D. Hromková - zakoupení materiálu na výrobu vánoční Piňa Colady pro 5. ročník
 • prosinec 2013, paní Přibylová – perníčky na vánoční jarmark
 • prosinec 2013, paní Maděřičová – výrobky na vánoční jarmark
 • prosinec 2013, Vinařství Mečl – 2.000 Kč
 • prosinec 2013, Vinařství Maděřič – 5.000 Kč
 • říjen 2013, FARMA R.V. spol. s r.o. - 10.000 Kč
 • září 2013, Vítězslav Dušek - 4.000 Kč na úhradu nákladů vánoční výzdoby - koupě a instalace osvětlení stromu před budovou školy.
 • srpen 2013, pan Nešpor – oprava skříněk ve třídách
 • červen 2013, paní Kvitová – sladké odměny pro žáky školy
 • červen 2013, TJ Moravský Žižkov – 1.000 Kč – Školní olympiáda- odměny
 • duben 2013, p. Maděřičová, p. Budínová - hračky do školní družiny
 • březen 2013, Divadelní společnost Šejkspír – 11.000 Kč na odměny žáků
 • prosinec 2012, paní Veverková – sladké odměny pro žáky školy
 • prosinec 2012, paní Přibylová – vánoční perníčky na jarmark

Jsme vděčni za jakýkoliv dar (finanční i materiální), který můžeme využít pro naše děti. Vaše prostředky by byly v tomto školním roce použity například na tyto aktivity
 • odměny pro žáky v soutěžích pořádaných školou
 • odměny na konci školního roku
 • nákup netradičních výtvarných materiálů
 • odpočinkový kout s vitrínou na vystavení pohárů školy, úspěchy žáků
 • velké květináče u vchodu do školy na výsadbu květin
 • vybavení na ping pong (školní dvůr)
 • tablety, notebooky do tříd
 • škola v přírodě
 • vybavení chemické laboratoře


Sponzorské dary v roce 2018

Finanční příspěvky obdrženy ve výši 64.550 Kč.

Byly použity na uhrazení nákladu spojených s pořízením odměn pro žáky: k vysvědčení, za sportovní aktivitu, za reprezentaci škol, za organizování akcí školy. Úhrada nákladů spojených s provozem školního ZOO, na výrobu vlastních nástěnných kalendářů, odznáčků a hrníčků, určených pro odměny, upomínky a propagaci dobrého jména školy. Úhrada přednášek a výukových programů pro žáky. Poskytování příspěvků na dopravy žáků na akce školy, na úhradu nákladů a pořízení školních pomůcek pro sociálně slabší žáky. Koupě koberců pro I. stupeň. Úhrada nákladů spojených s projektovým vyučováním, pořízení pamětních obrazů (zejména vycházejících ročníků). Pořízení jednotných triček pro 1. ročník. Přispěno na školní výlety.Sponzorské dary v roce 2017

Finanční příspěvky obdrženy ve výši 59.000 Kč.

Byly použity na uhrazení nákladu spojených s pořízením odměn pro žáky: k vysvědčení, za sportovní aktivitu, za reprezentaci škol, za organizování akcí školy. Úhrada nákladů spojených s provozem školního ZOO, na výrobu vlastních nástěnných kalendářů, odznáčků a hrníčků, určených pro odměny, upomínky a propagaci dobrého jména školy. Úhrada přednášek a výukových programů pro žáky. Poskytování příspěvků na dopravy žáků na akce školy, na úhradu nákladů a pořízení školních pomůcek pro sociálně slabší žáky. Přispěno na školní výlety.Sponzorské dary školní rok 2015/2016

Celkem příspěvky za školní rok 2015/2016: 35 700,- Kč

Fotoobraz 9. r. , odměny pro žáky ke konci roku, Školní projekt Velká města ČR – Praha, Brno, Ostrava, paměťová karta, odměny pro žáky za soutěže, program primární prevence, dárky pro 9. ročník, kalendář školy, Planetárium Brno, odměny za vysvědčení pro třídy, přednáška - T. Kubeš, vánoční dárek pro třídy – šek, výtvarný materiál na výzdobu školy, balónky a heliové bomby na akci Vánoční přání, sociální fond školy, Škola v přírodě – odměny, vstupné, složky pro žáky, školní ZOO

Děkujeme všem sponzorům!Sponzorské dary školní rok 2014/2015

Celkem příspěvky za školní rok 2014/2015: 51 765,-
Využito: 57 601,-

Využití financí:
- Květinová výzdoba 1. stupně
- Nová trika s logem školy
- Odměny na soutěže
- Odměny pro 9. ročník (hrníčky)
- Odměny k vysvědčení pro třídy
- Vánoční dárek pro třídy
- Výtvarný materiál na výzdobu školy
- Sférické kino – pořad pro 1. stupeň
- Výlet Liberec – odměny, vstupné
- Fotoobraz 9. r.
- Obrazy – žáci v krojích
- Výlet lodí – 1. st.
- Planetárium Brno
- Přednáška Sibiř - T. Kubeš – cestovatel
- Přednáška Indie - T. Kubeš – cestovatel
- Trička pro žáky – 72 hodin
- Eurosložky na portfolia žáků
- Vánoční hvězda stromu školy
- Vlajka školy
- Digitální kamera

Děkujeme všem sponzorům školy.Čerpání sponzorských darů školní rok 2013/2014

Vánoční dárky pro žáky školy
Dárky k zápisu pro budoucí prvňáčky
Valentýnská párty
Recitační soutěž – odměny
Velká školní akademie
Olympiáda ZŠ
Noc s Andersenem
Pasování deváťáků, hrníčky
Odměny na vysvědčení, Absolvent roku, Skokan roku
Školou chodí Mikuláš
Odměny – prvňáčci
Návštěva planetária Brno
Zeměpisný program Afrika, Indie
Výchovný program – Brno, vztahy mezi žáky
Haloween
Vánoční strom školy – osvětlení, lampiony
Vánoční výzdoba školy
Výtvarná soutěž Zima
Škola v přírodě

Celkem: 23 032,- Kč
Vybraná částka od sponzorů: 35 208,-Kč