Cizí jazyk hravě

Naše škola se zapojila tento školní rok do projektu výuky AJ, který má zlepšit jazykové znalosti dětí. Skládá ze dvou částí. Jedna část je školní - budeme ve škole procvičovat daná témata. Druhá část je domácí - děti budou procvičovat AJ doma na svých počítačích, proto je potřeba instalovat si tento program. Ve škole si uděláme test, který dětem přidělí podle jejich jazykové úrovně určitá cvičení a doma je budou procvičovat. Domácí procvičování má trvat 2 hodiny týdně. Je jedno, jak si děti procvičování rozvrhnou, mohou procvičovat 20 minut denně nebo třeba 4x týdně po 30-ti minutách nebo jinak, podle jejich časových možností. Jejich procvičování bude sledovat centrální počítač a bude vyhodnocovat jejich pokrok i to, kolik času domácímu procvičování věnují. Při pokroku jim počítač přidělí cvičení vyšší úrovně a budou se v jazyce posunovat a zlepšovat. To, jak mají děti doma procvičovat, jim ve škole vysvětlíme. Rodičům vše vysvětlíme na třídních schůzkách. Tato výuka je pro děti zábavná a hodně je může v jazyce posunout dál, proto je dobře, když se jí budou věnovat. Pokud děti nemají doma přístup k počítači, budou moci pracovat po vyučování na školních počítačích v počítačové učebně. Projekt také počítá s dalším vzděláváním pedagogů a rozšiřováním jejich komunikačních schopností v cizím jazyku.

Celková částka získaná v projektu 219 072,- KčHorizontal line
5.2.2016

Vážený pane řediteli,
dovolte, abychom vyjádřili upřímné uznání a gratulaci jmenovitě paním učitelkám Sovové a Bistré, které s DynEd v rámci projektu Výzvy 57 dosahují se svými žáky nadprůměrných výsledků. Svědčí to o jejich mimořádných pedagogických a motivačních schopnostech a mimořádném nasazení.

Moc děkujeme za Vaši podporu a otevřený postoj ke vzdělávání.

Vážená paní Sovová, vážená paní Bistrá,
srdečně Vám gratulujeme k Vašemu úspěchu, kterého jste dosáhly již po pár měsících výuky!

Velice by nás samozřejmě zajímaly Vaše dojmy a zkušenosti. Byli bychom strašně rádi, kdybyste se pro nadcházející, poslední sérii DynEd webinářů podělily s ostatními učiteli o praktické tipy, které se Vám osvědčily. Mohly by zafungovat i u jejich žáků.

Krásný týden Vám přeje

Mgr. Dagmar Kubálková
DynEd Education Manager
and Certified Teacher
Tel. 725 873 240

Horizontal line

Zhodnocení projektu EUOPVK , Výzva č. 57,

1.2.2016

V rámci projektu Cizí jazyk hravě jsme využívali – celkem 80 dětí a 3 vyučující- výukový program DynEd. Největší přínos byl zejména v lepším procvičování komunikace v cizím jazyku, možnosti individuální výuky v domácím prostředí. Program byl vcelku snadný na ovládání. Vyučující mohli komunikovat pravidelně s lektorkou přes skype. Většina žáků měla pozitivní dojem z výukového programu. Někteří ovšem nedokázali program aktivně využívat, malá domácí práce žáků, takže skóre a tedy i možnost dostat se do další úrovně se snižovala a tím se snižovala i motivace žáků. Program byl využíván ve výuce během hodiny AJ při individuální výuce, ale i procvičování slovní zásoby. Více však žáci pracovali doma. Došlo k částečnému zlepšení naplňování výstupní úrovně jazykového vzdělávání žáka. Doba trvání projektu však byla krátká. Někteří vyučující by chtěli v projektu pokračovat. Lépe byl program přijímán žáky nižšího stupně. Někteří žáci si stěžovali na nízkou úroveň programu, nechtělo se jim stále opakovat stejné věci. Většina zapojených se zlepšila, někteří ovšem vůbec nepokročili, jelikož podcenili domácí práci. Nejlepší výsledky a pokrok dosáhli tito žáci:

Kapina, Kryštof Oliver Mcleod, Jan Příborský, Viktor Toušek, Kristýna Lašková, Marie Konečná a Marie Koubová

Horizontal line